Martin Nilsson

2. Martin Nilsson, 44, Sofieberg

Bryt 8 år av sjunkande kunskapsresultat. Fler lärare, mindre klasser, rädda Sofiebergs mellanstadium

Tyresö har åtta år av sjunkande kunskapsresultat sedan 2006. Våra skolresultat har sjunkit mer än i riket. Och det är elever med störst behov som drabbas mest.

Därför finns det inget som engagerar mig mer än att göra Tyresö till en framgångsrik skolkommun där varje barn kan få det stöd som behövs för att uppnå kunskapsmålen.

Den moderata skolpolitiken har präglats av oengagemang och bristande resurser efter genomförda skattesänkningar. Det har inneburit färre lärare och mindre tid att ge stöd utifrån behoven. Det är dags att ändra på det.

Jag, och mitt parti, kommer jobba för att
• Klasserna i lågstadiet blir mindre
• Fler lärare anställs så att alla elever får stöd utifrån sina förutsättningar
• Lärare och rektorer avlastas administrativa krav så att de kan ägna mer tid åt att undervisa

Till detta kommer jag slåss för profilklasser (musik och idrottsklasser) samt de små skolorna i kommunen (exempelvis genom att inte lägga ner mellanstadiet på Sofiebergsskolan). Under nuvarande majoritet har dessa återkommande varit nedläggningshotade. Jag tror tvärtom att de bidrar till bättre undervisning.

Övriga frågor som jag är engagerad i är bland annat:
• Bygg fler hyresrätter
• Stoppa privatisering av väl fungerande kommunal äldreomsorg
• Bättre buss- och cykelkommunikationer in mot Stockholm

Jag har tidigare varit riksdagsledamot och oppositionsråd men jobbar nu med kommunalpolitik i Tyresö på fritiden. Jag bor i Trollbäcken med familjen och spenderar mycket tid på Tyresös idrottsanläggningar genom barnens idrottande.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-08 10:48