Sara Granestrand

23. Sara Granestrand, 24, Bollmora

Jag kommer att kämpa för alla barn i Tyresös skolor och för ungas rätt till bostad och arbete.

Som blivande lärare ligger skolfrågor mig varmt om hjärtat. Tyresös skolor är, efter att ha försummats i många år, i stort behov av ökade resurser. För att varje elev ska få möjlighet att synas och få individuellt stöd krävs fler lärare och mindre klasser. För mig är det självklart att Tyresö ska erbjuda en bra skola för alla barn.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-08 11:35