Sarah Heidenborg

21. Sarah Heidenborg, 37, Krusboda

För en likvärdig skola och en bostadspolitik som ser olika behov!

Jag är uppvuxen i en mindre stad och i Tyresö känner jag samma varma samhörighet som "hemma", en känsla jag tycker att vi ska vara rädda om. Denna känsla är jag tyvärr rädd är på väg att försvinna då vi de senaste åren gått mot ett kallare samhälle präglat av ökade klyftor och en individualism som tar oss allt längre ifrån varandra och gemenskapen vi skulle kunna känna.

För mig ligger frågan om fler hyresrätter mig extra varmt om hjärtat. Att ombilda fler av kommunens hyresrätter när bostadskön är så lång som nu är något jag med kraft kommer att motarbeta.

På skolområdet vill jag verka för en ökad likvärdighet. En likvärdighet som de senaste åren gått starkt förlorad med en majoritet som felaktigt tror att det går att hantera etableringen av nya skolor som vore det en storstad. Tyresö är en liten kommun som jag vill ska verka för kvalitet istället för kvantitet.

Känslan av att känna sig hemma är en sak jag på alla områden vill värna.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-08 11:30