Selma Harki

9. Selma Harki, 21, Krusboda

Mer resurser till skolorna, mindre klasser och utbildade lärare är nyckeln till allas lika rätt för framgång.

Som ung och studerande vet jag hur viktigt det är med en god sammanhållning i klassen mellan lärare och elever för bra betyg. Mer resurser till skolorna, mindre klasser och utbildade lärare är nyckeln till allas lika rätt för framgång, oavsett ekonomisk bakgrund. Vi måste börja tänka på dagens unga och kommande generation för att skapa en god och hållbar sammanhållning i dagens och framtida Tyresö.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-08 11:04