Susann Ronström

17. Susann Ronström, 61, Fårdala

En gång för många år sedan närmare 1994 träffade jag en man utanför Ica i Krusboda. Han var ute och träffade väljare inför valet. Jag hade en massa åsikter varvid han sade:

- Sluta gnäll och gör något själv.

Sagt och gjort jag gick med i Socialdemokraterna. Eftersom jag alltid har arbetet inom äldreomsorgen var det naturligt för mig att engagera mig ibland annat äldres frågor. Det saknas idag en långsiktighet inom äldreomsorgen. Det hade till exempel behövts byggas fler äldreboenden redan. Många äldre som har behov av en plats på ett vård och omsorgsboende tvingas bo månader på antingen akutsjukhus eller på ett korttidsboende, det är inte acceptabelt. Istället för ett långsiktigt planering av äldreomsorgen satsas det på privatisering av hemtjänsten, vilket inte ger bättre vård utan ökar kommunens administration. Det är inte något som jag kan stödja. De äldre måste ha rätt till god vård och omsorg i Tyresö kommun. Trygghetslarm måste vara en rättighet alla kan få utan att det är plånboken som styr.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-08 11:25