Kontakt

Ordförande för Socialdemokraterna i Umeå
Harriet Hedlund
Mobilnr:070-3974622
e-post: harriet.hedlund@vll.se

Ombudsman för Socialdemokraterna i Umeå
Emma Vigren
Mobilnr: 070-669 01 18
e-post:emma.vigren@umea.se

Partiexpeditionen
Assistent Ewa Ögren
Socialdemokraterna
903 47  Umeå
Besöksadress: Umestan hus nr 4
Tel: 090-156595      
e-post: expen@umesosse.se