Att utlysa extra val en stark markering

Nästan innan Stefan Löfven meddelade att Sverige kommer stå inför ett extra val i mars började nya flygblad tryckas upp och mobiliseringen började, från både höger och vänster. Men, det som ingen riktigt har greppat är vad som egentligen händer ur en rent politisk synvinkel. Vad kommer hända i riksdagen och i regeringen fram till valen och under hela nästa år?
Regeringens budget som blev nedröstad i efter budgetdebatten i onsdags, vad händer med den? Och alliansens budget som gick igenom, vad kommer att hända med den när Stefan Löfven och regeringen inte har avgått utan i stället utlyst ett extra val?

Den budget som regeringen nu tvingas förhålla sig till innehåller först och främst själva budgetramarna för 2015 och de olika skattesatserna. Det som är kvar att göra gällande budgeten är det mer ingående arbetet inom varje av de 27 områdena som ska utvecklas och tas fram.
Där kommer budgetarbetet bli mer ingående sett utifrån varje post, och hur varje peng ska fördelas är först och främst utifrån vilka ramar varje område har att röra sig med. Under 2015 fram till extra valet kommer alltså regeringen vara tvungen att genomföra de beslut som fattas av riksdagen. Men, med det sagt är det ingen som vet hur utgången kommer bli, förutom en rent statistisk analys där Sverigedemokraterna i nio fall av tio har röstat på alliansen. Därför kommer sverigedemokraternas vågmästarroll, likväl som alliansens tysta stöd bestående av SD kvarstå fram till mars.

Stefan Löfvens försök att göra blocköverskridande överenskommelser med alliansföreträdare kommer även de fortsätta för att i den mån det går kämpa för att kunna bedriva någon reell politik överhuvudtaget. Sett till hur de dialogerna har mynnat ut i under eftervalsperioden i samband med att det helt plötsligt har blivit en ny valrörelse kan vi nog vänta oss en iskall hand från allianspartiernas sida.
Vi kommer med all garanti kunna vänta oss stora utspel av Sverigedemokraterna, vilka kommer att fortsätta kämpa för regeringens eller alliansens gunst, vilken kommer att köpslås med sverigedemokratiska röster i olika beslutsomröstningar.
Det vill säga, rent fulspel. Stefan Löfvens roll som statsminister kommer såklart att fortsätta som vanligt, men med kraftiga begränsningar. Stefan Löfven kommer alltså att ha ansvar för ett land han själv inte råder över politiskt, vilket gör att han kan komma att stå till svars för politik han själv inte för. Det kommer alltså inte vara roligt att sitta i Stefan Löfvens kläder under den här perioden, det är säkert.

Valet Stefan Löfven tog att utlysa ett extra val blir därför djärvt i sammanhanget. Alliansen hade förväntat sig en direkt avgång på onsdagskvällen, något som inte hände.
Röster har hörts att Löfvens beslut att utlysa nyval i stället för att avgå kan vara att balansera på en mycket fin tråd, då en eventuell avgång skulle kunna ha mynna ut i att han fått frågan att bli statsminister än en gång av talmannen, då Socialdemokraterna fortfarande har den starkaste kandidaten till att regera Sverige med.
Nu när det ska bli ett extra val är det helt beroende på det nya valresultatet vem som är den starkaste statsministerkandidaten.

Det är inte ofta jag läser TV-krönikor, men läste faktiskt en som fastnade. Det var en krönika skriven av Klas Lindberg på Aftonbladet. Han skriver att den frustration som Stefan Löfven har känt under hela eftervalsperioden äntligen fick komma till ytan.
Att utlysa ett extra val och riskera sin position som företrädare för Sverige var på grund av en intolerans mot högerns agerande, sverigedemokraternas fascism och alla kompromisser man skulle tvingas göra med borgerligheten för att kunna få igenom en lite del av sin politik.
Lindberg skriver att: ”Krisen gjorde Löfven till landsfader”. Att utlysa ett extra val visar på en intolerans för det egoistiska agerandet vi sett från den borgerliga sidan och det är en otroligt stark markering att fascister inte ska diktera villkoren i svensk politik. Vägrar alliansen hålla fascismen utanför måste man helt enkelt ta sitt ansvar. Och ja, det har Stefan Löfven gjort.

Linda Westerlind
2014-12-05

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-05 10:14