Holmlunds avtackning blir milstolpe

Vissa säger att det är en epok som är över. Andra säger att det sannerligen är på tiden. Vissa tycker att det är tråkigt, vissa tycker det är bra.
Jag talar såklart om Lennart Holmlund. Idag avtackas han efter 19 år som kommunstyrelsens ordförande i Umeå, efter sammanlagt 25 år i Umeås politiska epicentrum.

På redaktionen är han alltid ett tacksamt inslag. Låt mig citera en kollega: ”Mannen talar ju i citat och rubriker”. På partiexpeditionen har telefonerna stundtals gått varma efter vissa mer eller mindre tveksamma blogginlägg.
På stan skakar folk på huvudet och undrar hur han fortfarande har förtroende inom partiet. Men förtroende, det har han haft. För oavsett om man gillar vad det mynnar ut i, så går Lennart Holmlunds visioner igenom. För kreativ, det har han varit. Hans planer för staden har ofta legat i framkant vilket i stunden retat upp Umeås befolkning. Umeås invånare vill vara delaktiga i processen, Lennart Holmlund vill få saker och ting genomförda.
Driftig, skulle man kunna beskriva honom. Som helhet har det varit dessa visioner som skapat en av Sveriges mest progressiva städer när det kommer till utveckling och innovation.

Lennart Holmlund tog över posten som kommunstyrelsens ordförande efter Margot Wikström 1995.
Under året tog sig staden över 100 000-sträcket och antalet studenter hade ökat till 19 000. Från början av 90-talet har Umeå varit Norrlands folkrikaste kommun då man gått om Sundsvall och klimatet i staden har följt med befolkningsökningen. Från att ha varit en liten stad, till att bli en medelstor stad till att nu börja räknas som en stor stad ger en viss kultur.

Umeborna vill ha det lugn och närhet en liten stad ger men vill ha den puls och möjlighet till utveckling en stor stad ger. Det ställer krav på stadens makthavare, i synnerhet Lennart Holmlund.
Under de 19 år han suttit som kommunstyrelsens ordförande har bland annat Norrlands operans nya lokaler invigds, Botniabanan byggs och invigs, och Umeå blivit utsedd till att erhålla kulturhuvudstadsåret. De senaste åren har kulturväven byggts och invigts samtidigt som det kanske mest centrala badhuset i Sverige har kommit halvvägs i byggandet. ”Norrlands byggarbetsplats” har det skämtsamt sagts om Umeå och jag är beredd att hålla med.
Är det inte nya vägar är det stommarna till nya IKEA som sätts upp, vars ljud från maskinerna dunkar över hela staden.

Samtidigt har stora besparingar inom den kommunala vård och omsorgen gjort att Umeås investeringar kritiserats hårt. Inom politiken kan man aldrig göra tillräckligt, det har nog Lennart om någon blivit varse. För samtidigt som Umeå växer och utvecklas är staden, sett till sin storlek, en av de städer som tar emot väldigt få flyktingar.
Samtidigt står tusentals personer utan bostad. För i den takt staden växer ökar inte bostadsbyggandet och följer inte den inflyttning som sker. Nej, de politiska ambitionerna kommer inte stanna av då Holmlund lämnar politikens kärna, bara ta en liten annan väg.

Lennart må avtackas från sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande men han lämnar inte politiken. Under den närmsta mandatperioden kommer vi möta honom som ordförande för det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå AB. Posten som ny ordförande blir som väntat Hans Lindberg. Lindberg, tillsammans med sitt nya gäng, kommer axla ansvaret för ett Umeå som går på högvarv.

Avtackningen av Lennars Holmlund får fungera som ett avslut och en början då det är en milstolpe i Umeås politiska historia. Men, en milstolpe är inte alltid bra eller dålig. Ibland är det bara en stolpe.

Linda Westerlind
2014-11-25

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-25 13:04