Hur skyddar vi barnen på internet?

Just nu vi vuxna som måste förstå och sätta oss in i den värld som våra barn och unga möter på internet. 
Hur ska man som barn annars kunna lära sig var som är rätt och inte på internet om vi vuxna inte har någon aning? skriver Linda Westerlind i dagens ledare.

Barn och ungdomar som blir utsatta för sexuella övergrepp tenderar att berätta om det för någon i allra minst utsträckning. Många vet inte att de är ett övergrepp man har varit med om, och ibland vet man inte att det är ett övergrepp man har utsatt någon annan för.
48 procent av alla flickor under femton år och 18 procent av alla pojkar under femton år har blivit kontaktade av någon de vet eller misstänker är en vuxen på internet i ett sexuellt syfte.
Ibland handlar det om privata chattmeddelanden, ibland är det en man som blottar sig i kameran, ibland inleds en djupare vänskapsrelation för att den vuxna har som avsikt att träffa barnet utanför internet, ska kunna bestämma ett möte.

Gromning eller grooming kallas det när kontakt sker av en vuxen mot ett barn för att kunna utnyttja barnet, ofta sexuellt på internet. Det blir vanligare och vanligare i samma utsträckning som internet används allt mer och mer och bland allt yngre barn.
Man kan beskriva grooming som en förberedelse till övergrepp av barn. Från 2009 är det olagligt att upprätta den typen av kontakt med barn. De flesta barn och ungdomar i dag är regelbundna internetanvändare. Internet möjliggör för barn och unga att komma närmare världen, men det gör också att världen kommer närmare barn och unga.

Rädda Barnen har lanserat en handbok med tips och råd över hur man kan skydda barn från sexuella övergrepp på internet. I grund och botten är det positivt att barn och unga vill och kan kommunicera med andra människor på nätet.
Det är en form av social färdighet som tränas upp, som liksom utanför nätet, är viktig att lära sig.
Det är också viktigt att som vuxen visa barnen att samma känslor som man har utanför internet även finns på internet. Det är lika viktigt att känna att man kan säga stopp eller berätta för en vuxen om det som händer på internet, som utanför.

Handboken Rädda Barnen har tagit fram är i stort sett en stor handledning för vuxna i vad som faktiskt händer mot unga på internet.
Enligt brottsförebyggande rådet sker fler och fler anmälningar för utnyttjande av barn för sexuell posering. I de allra flesta fallen är den en flicka som utnyttjas av en vuxen man.

I Sverige i dag har 93 procent av svenskarna tillgång till internet och 91 procent använder det. Nästan 80 procent har en smartphone, 59 procent har en surfplatta. 67 procent av alla tvååringar använder internet och 17 procent av tvååringarna använder internet dagligen.
Var femte barn mellan 2-11 år har någon gång upplevt något som har upprört dem, i alla fall enligt föräldrarna. Hos yngre barn är det oftast en bild som upprör, ofta är det något som de har hittat på Youtube som har upprört dem.
Nästan alla barn och ungdomar är inne på hemsidan Youtube där man kan se filmer och en klar majoritet gör det varje dag.

Arbetet mot sexuella trakasserier och mobbning kommer att bli allt viktigare, både i den egna hemmiljön av viktiga vuxna för barnen, men även i skolan. Trots att det bland många, kanske främst hos äldre, kan finnas ett motstånd mot internet är internet en lika naturlig del i barn och ungas lik, likväl som det är en naturlig del hos de allra flesta vuxna. Svensk lagstiftning måste inventeras för att kunna anpassas till den värld som internet skapar.

Just nu är det vi vuxna som måste förstå och sätta oss in i den värld som våra barn och unga möter på internet.
Hur ska man som barn annars kunna lära sig var som är rätt och inte på internet om vi vuxna inte har någon aning?

Linda Westerlind

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-23 20:32