Kartlägg Mos Maiorum i stället

”133 flyktingar har drunknat utanför Italien” (Sveriges Radio oktober 2013). ”2000 flyktingar har drunknat” (Dagens Arena augusti 2014). ”Över 210 döda hittade vid Lampedusa” (Sveriges Television oktober 2013). ” ”Antalet döda i Medelhavet ökar” (Arbetaren september 2014). ”58 flyktingar omkom när båt sjönk utanför Turkiet” (Sveriges Radio 2012).

Amnesty International skriver på sin hemsida att 130 000 flyktingar och migranter har försökt ta sig in i Europa och att de flesta har räddats av den italienska flottan. De som försöker ta sig in i Sverige är ofta människor från krigshärjade länder, länder som har en sak gemensamt, de har visumtvång för att deras invånare på laglig väg ska kunna ta sig in i Europa. Visum som ofta är svåra att få, och ibland endast möjliga att söka på plats i det land man vill till.

Amnesty fortsätter och förklarar hur många europeiska länder har satt in åtgärder för att hindra människor att illegalt ta sig inom landets gränser. EU:s samordningsbyrå, Frontex, jobbar med att samordna arbetet länderna emellan med att kontrollera EU:s gränser.
Frontex genomför även egna patrulleringar tillsammans med sydafrikanska länder för att hindra människor att ta sig in i Europa.

Nu på måndag startar EU sitt polisiära projekt kallat Mos Maiorum. Det har som mål att ”gripa irreguljära migranter och samla relevant information i underrättelse- och undersökningssyften”.
Mos Maiorum sägs vara ett steg i att bekämpa irreguljära migranter inom Europas gränser. Förutom att skicka tillbaka migranterna till respektive hemland ska man även kartlägga migranter och samla in information till underrättelse- och utredningsändamål.
De säger att målet är att bekämpa illegala organisationer, vilket är bra. Men problemet är i grunden inte de illegala organisationerna som smugglar människor över havet, det är de regelverk som gör att människor tvingas till illegala organisationer för att kunna ta sig till Europa.

Den nya regeringen har sagt att Sverige ska verka för att skapa fler lagliga vägar in till EU för att kunna söka asyl. Nu sätts regeringsförklaringen på prov. Alla länder i EU har bjudits in för att delta i Mos Maiorum.
Vänsterpartisten Malin Björk kallar Mos Maiorum för ”Reva på steroider”. Samtidigt har Sverige har tackat ja och kommer att delta. På vilket sätt är hemligt. Liknande insatser har genomförts tidigare.
Insatsen Perkunas ledde till att 10 000 illegala flyktingar greps och skickades tillbaka till Syrien, Eritrea, Palestina, Afghanistan och Gambia, enligt uppgifter från Der Tagesspiegel.

Vad återstår då att göra? Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, Maria Ferm menar att frågan landar på inrikesminister Anders Ygemans bord då frågan är av polisiär karaktär, men är samtidigt kritisk till att EU lägger pengar på att stänga ute människor i stället för att fokusera på bättre flyktingmottagande.

Oavsett syfte är det förkastligt att kriminalisera människor på samhällets botten. Personer utan de rättigheter ett personnummer innebär blir brottslingar endast på grund av sin blotta existens.
Då målet med Mos Maiorum är att stoppa illegala organisationer, varför använder man då inte sina resurser för att kartlägga de illegala organisationerna i stället för att kartlägga de personer som faller offer för dem? Vi får hoppas att Ygeman är av samma mening och blåser av samarbetet.
Det är trots allt inte illegala flyktingar som behöver kartläggas. Det enda som behöver kartläggas är behovet av insatser i stil med Mos Maiorum.

Linda Westerlind
2014-10-10

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10 09:16