Kortare arbetsvecka skapar mervärde

Den hårt debatterade frågan gällande sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning börjar uppmärksammas i och med ett förverkligande i Göteborg. Den rödgröna majoriteten i Göteborg meddelade innan valet i höstas att, om Göteborg fick behålla sin rödgröna majoritet, skulle man införa arbetstidsförkortning på prov under ett års tid. De fick behålla sin rödgröna majoritet och nu har den första trettio timmarsveckan gått mot sitt slut.

Svartedalens äldrecentrum ska bli den första arbetsplatsen som ska testas och utvärdera arbetstidsförkortningen. Innan det stod klart att försöket skulle bli verklighet var de borgerliga politikerna starkt kritiska, och är det fortfarande även fast förslaget nu är i rullning. Kommunen har avsatt åtta miljoner för att kunna anställa fler personer, så att arbetstidsförkortningen inte ska få som konsekvens att personalen ska jobba snabbare och snabbare.

En vecka in i försöket känner personalen redan att det går lättare att jobba. Det är väl känt att arbetet inom vården och omsorgen är slitsamt, både fysiskt och psykiskt. Att jobba heltid är ofta en omöjlighet, kroppen orkar inte med.
En redan låg lön blir än mindre när personalen går ner i tid för att orka, samtidigt som pensionen blir lidande. Sjukskrivningarna är höga och kostar ofantliga pengar varje år. Samtidigt är arbetslösheten hög. Det är några av de aspekter man har vägt in i beslutet.

Det är även en ideologisk fråga, något som gör att den blir starkt debatterad inom exempelvis Socialdemokraterna. Idag är det ett faktum att jobben blir allt färre, vi blir allt fler, men att man trots det inte delar på de jobb som finns utan några ska ändå stå utan arbete medan andra jobbar för mycket.
1919 infördes 8 timmars arbetsdag, en reform som det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen jobbat för under en lång tid. Mycket har hänt de senaste hundra åren, vilket gör att det är dags att omvända synen på arbete, arbetslöshet och arbetsfördelning.

Socialdemokraterna i Umeå skrev i sitt valmanifest att man skulle införa arbetstidsförkortning på prov för att sedan analysera för och nackdelarna och stämma av vad testperioden fått för konsekvenser sett till välmående på arbetsplatsen, sjukskrivningar och kvaliteten på arbetet. Hur blev det med det?
I dagsläget finns det en pott pengar avsatt för verksamheter att ansöka om, varav arbetstidsförkortning är ena av dem. Men, av runt fyrtio inkomna ansökningar är det endast ett fåtal som rör just arbetstidsförkortning. Majoriteten av handlar i stället om att öka grundbemanningen. Utvärderingen sker i slutet av året, frågan är ifall det kommer räcka för att se verkningarna av just ar arbetstidsförkortning?
Är det just själva arbetsmiljön som ska vara i fokus eller finns det en vinning i att endast satsa på själva arbetstiden?

Då den offentliga sektorn fungerar som ett verktyg i hela statsapparaten går det inte att motivera en arbetsförkortning med att personalen skulle arbeta mer effektivt, då effektiviteten inte kan vara den huvudsakliga drivkraften.
När vi ser att tempot i samhället blir allt snabbare är det den offentliga sektorn som fungerar som en motpol.

Den offentliga sektorn är själva välfärdssamhället, vilket gör att även de samhällsfunktioner som inte är koncentrerade till arbete eller arbetskraft måste tas i beaktning.
Att införa en arbetstidsförkortning inom den offentliga sektorn får som konsekvens att det öppnar upp för ett ökat välmående hos befolkningen.

I samband med att testperioden startade i Göteborg sa det folkpartistiska kommunalrådet Helena Odenljung att: ”Det här är ett hot mot jämställdheten. När man har gjort sådana här försök på andra ställen, i Frankrike till exempel, så finns det studier som visar att män som gick ner till sex timmars arbetsdag fick mer fritid. Kvinnor som gjorde detsamma fick mer obetalt arbete hemma.”
Undersköterskan Carina, en av de som kommer att omfattas av arbetstidsförkortningen ger sin bild: ”Struntprat, mat lagar vi ändå. Det gör alla. Man kanske i stället får tid att träna lite?”

Linda Westerlind
2015-02-13

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-13 10:16