Misslyckas individen införs kvotering

Att Per Bolund gått ut med att regeringen kommer införa en kvoteringslag om inte bolagsstyrelserna ökar andelen kvinnor från 26 till 40 procent till år 2016 verkar komma som en överraskning. Det är som att passiviteten gällande orättvisor i samhället har blivit så otroligt normerande att när någon gör det motsatta blir det ramaskri. Just ja, individualism kallades fenomenet. Det kanske kommer som en chock, men individualism har blivit omodernt.
Borgerliga skribenten och opinionsbildaren Alice Teodorescu kom nog med det mest pinsamma inlägget i debatten, i en krönika för Dagens samhälle. ”Jämställda blir vi inte när lika många inkompetenta kvinnor som män befolkar bolagsstyrelserna” skriver hon. Det är det vanligaste argumentet mot kvotering.

Jag blir faktiskt direkt kränkt av det argumentet då det signalerar att alla kvinnor är helt dumma i huvudet. För det andra vill jag ta dig på orden och kontra lite, för jo, även med en hundraprocentig inkompetens i bolagsstyrelser skulle det ändå bli en större jämlik situation mellan könen män och kvinnor om det är en så jämn könsfördelning som möjligt. Du skriver det själv, intelligens och kön går inte hand i hand. Ett införande av en kvoteringslag kommer alltså inte bidra till att man nominerar mer idioter till bolagsstyrelser. Det sker redan i dag, skillnaden är att 80 procent av idioterna är män.

Jag tror att vi båda håller med varandra att kön och intelligens inte hänger samman. Vi håller även med varandra i det du skriver att en kvinna inte kan vara en representant för det övriga kvinnosläktet. Alla är olika, helt klart. Både du och jag tror även att alla människor är egna tänkande individer med kompetens nog att kunna göra egna val. Samtidigt tror jag att du, liksom jag, är fullt medveten om de skillnader som trots allt görs på olika personer endast på grund av yttre omständigheter. Det är först här som du och jag skiljer oss åt.
För som så många har skrivit och argumenterat innan mig handlar könskvotering i bolagsstyrelser inte det minsta om att rättfärdiga skillnader mellan kvinnor och män. Det är i stället det enda konkreta sättet att råda bot på strukturella orättvisor som, även fast du själv kanske inte skulle säga att du är förtryckt, även drabbar dig. Hela tiden.

Du skriver att kvinnor som grupp inte är ett kollektiv, vi råkar bara ha samma könsidentitet. Jag hävdar det motsatta. Du vill kanske inte ingå i ett kollektiv med mig, men så länge både du och jag tillhör en grupp i samhället där vi båda blir utsatta för samma typer av diskriminerande handlingar och förtryck vinner både du och jag på samma samhälleliga förändringar. Jag är ledsen, ingen människa är en ö, vilket gör att ingen kvinna kan ställa sig utanför den patriarkala ordningen då vi är mitt i den.
Varför man tillslut kommer att tvångskvotera in kvinnor i bolagsstyrelser är egentligen bara en form av ultimatum för tron på individens möjlighet till självförverkligande. Två år till av individualistisk syn på en eventuell jämlikhet, sen blir det andra bullar.

Jag vet inte hur det är med dig, Alice, men personligen vill jag hälsa att jag har väntat sedan den moderna tidens intåg på att bolagsstyrelser ska bli jämställda och att det inte ska finnas maktskillnader mellan olika kön, i det här fallet män och kvinnor. Bolagsstyrelser är alltså inte det slutgiltiga sättet att uppnå jämlikhet på, utan jag skulle i stället vilja hävda att dessa bolagsstyrelser snarare är en form av termometer som visar hur snabbt jämlikheten går framåt. Det vill säga, i nuläget inte alls. Att just dessa styrelser är det som hamnar under Per Bolunds lupp är helt enkelt för att lagstiftning är det enda sättet att tvinga folk att gå i en viss riktning.

Ja, kanske är det nu det här nya överförmyndarsamhället kommer slå i taket när vi måste tvinga den svenska befolkningen att på alla sätt det är möjligt bli jämställda. Jag har aldrig haft en övertro på individen, då individers möjlighet att gå ”sin egen väg” helt skild och opåverkad av samhället runt en blir en form av individualistisk utopi som aldrig kommer kunna levas upp så länge vi har sociala sammanhang. Ja, både du och jag vill att vi ska se människan i stället för könet. Synd bara att vi sitter så otroligt långt ner i skiten att vi kommer drunkna om vi inte gör något drastiskt, och det nu.

Linda Westerlind
2014-11-27

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-27 13:25