Motionerna från Västerbotten

Det här är den socialdemokratiska partistyrelsens förslag på beslut av motionerna som kommer från Västerbotten till kongressdeltagarna. Det brukar vara vanligt att kongressen följer styrelsens förslag till beslut, men med en bred majoritet kan det hända att ombuden tycker annorlunda och resultatet blir ett annat. Man kan läsa alla motionerna och de utlåtanden som partistyrelsen lägger till grund för sina beslut på här på Socialdemokraternas hemsida, där motionerna i sin helhet ligger längst bak i handlingarna.

A – Framtidens folkrörelse

A21 Skellefteå ak, (1 att-sats) – föreslås besvarad

A54 Umeå ak (1 att-sats)- föreslås besvarad

A68 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

A84 Umeå ak, enskild (1 att-sats) – föreslås avslag

A100 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

A105 Skellefteå ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

A111 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås bifalla

 

Framtidens jobb

B – Investeringar för framtiden

B5 Malå ak, (2 att-satser) – föreslås besvarad

B12 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås bifallas

B15 Umeå ak (5 att-satser) – föreslås besvarad

B21 Umeå ak, enskild (4 att-satser) – föreslås besvarad

B40 Skellefteå ak, enskild (1 att-sats) – föreslås besvarad

B57 Umeå ak, enskild (1 att-sats) – föreslås besvarad

B59 Skellefteå ak, enskild (1 att-sats) – föreslås besvarad

C – En aktiv näringspolitik för fler och växande företag

C18 Malå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

C21 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

C22 Dorotea ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

C31 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

D – Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet

D12 Skellefteå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

D43 Skellefteå ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

D44 Skellefteå ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

D60 Skellefteå ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

D61 Umeå ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

D62 Robertsfors ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

D136 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås besvarad

D151 Umeå ak (15 att-satser) ­– attsats 5 föreslås besvarad, attsats 14 föreslagen bifall, resten föreslås avslag

D237 Skellefteå ak (8 att-satser) – attsats 1, 2, 6, 7, och 8 föreslås besvarade, attsats 5,3 och 4 föreslås bifall, attsats 5 föreslås avslag

D240 Robertsfors ak (8 att-satser) – attsats 3 och 4 föreslås bifall, 1, 2, 6, 7, 8, föreslås besvarade och attsats 5 föreslås avslag

D262 Umeå ak (1 att-sats) – föreslås bifall

D297 Vilhelmina ak (1 att-sats) – föreslås avslag

D327 Skellefteå ak (2 att-satser) – föreslås besvarad

Föreslås att hänskjutas till kongressen 2017

E 17 Malå ak

E 88 Malå ak

/ LInda Westerlind, Västerbottens Folkblad
2015-05-29

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-29 08:53