När bög är det värsta att bli kallad

 

I går gick det att läsa och lyssna på i stort sett alla tidningar och media hur en fotograf fick sparken efter att ha kallat en högstadieelev för bög under en skolfotografering.
Enligt Helsingborgs Dagblad hade fotografen, i ett försök att lugna den stimmiga klassen, pekat på en av eleverna och sagt: ”Bög nummer ett, ställ dig där”.
Pojken hade blivit upprörd och ringt sina föräldrar, vad föräldrarna gjorde förtäljer inte historien men rektorn reagerade och agerade och slängde ut fotografen med motiveringen att han inte följde skolans värdegrund, något som sedan ledde till att han fick sparken från det företag han jobbade för.

Den här historien går att se från olika håll. Det första och uppenbara är det faktum att en skolfotograf kränker en elev. Att kränka något är aldrig acceptabelt.
Det andra är vad eleven ansåg var kränkande. I det här fallet var användandet av ”bög” så kränkande att eleven vidtog åtgärder som i slutändan mynnade ut i att fotografen fick sparken. Bög, gay och homo, -alla är uttryck som i fel sammanhang, i fel mun i och fel syfte blir kränkande men i rätt sammanhang, i rätt mun och i rätt syfte är neutrala och förklarande. Var personen i fråga bög? Vet inte. Spelar det någon roll i sammanhanget? Vad tycker du?
Den tredje aspekten är det ofta är svårt att förklara varför ett ord är kränkande eller ej, men jag menar att det handlar om framställning. Vi lever i ett samhälle med otroligt starka könsnormer. Normer som har osynliga regler och riktlinjer kring hur vi ska bete oss, regler som sätter upp regler för vad som är statushöjande och inte.

Hade fotografen fortfarande gjort fel om bög varit lika laddat som ”arm”, ”kanin” eller ”soppa”?
Förmodligen inte. Att det här är ett problem handlar i grund och botten vilken värdering som läggs in i ordet beroende i vilket sammanhang och i vilket syfte man använder det. Därför varierar även innebörden.

Maskulinitetsnormen går i arv. För många, både tjejer och killar har förmodligen lärt sig från sina egna fäder, äldre syskon eller kompisar man och kvinna ska vara. En man gör manliga saker, så som att gilla bilar, dricka öl, gillar brudar och att slåss. Det är kvinnligt att gilla textilier, dricka vitt vin, gilla män och att prata.
Då stora delar av den identitet vi skapar är formade kring den könsidentitet vi känner oss tillhöra, blir det av förklarliga skäl mycket viktigt att ta till sig de egenskaper som är ”manligt” eller ”kvinnligt”. Det som är manligt är eftersträvansvärt och har mycket status, det som är kvinnligt är mindre värt och nedvärderas ofta.

Då manlig homosexualitet bryter mot en av de viktigaste komponenterna i vår klassiska maskulinitetsnorm, att bli kär och attraherad av män och inte kvinnor, blir ordet bög ett samlingsnamn för de egenskaper som har låg status.
Bög blir synonym för liten, svag och kvinnlig, – egenskaper som i sig inte gör en människa mindre värd än någon annan, men som i den sociala gemenskapen ger en lägre status.

Huruvida man kan använda språket som ett sätt att jobba mot invanda normer är olika beroende på vem man frågar.
Vissa menar att det är den utsatta gruppen som ska ”ta tillbaka” ordet för att göra det mer neutralt, men i praktiken blir det lätt en dubbel bestraffning. Ansvarsbördan ligger ju som sig bör på de personer som missbrukar vissa ord och anse sig ha tolkningsföreträde i hur de ska framställas.

För det som fotografen gjorde var fel. Det var fel i den bemärkelsen att hen använde uttrycket ”bög” för att återfå kontrollen, och använde det på ett sätt för att förminska en elev för att själv få ett maktövertag.
Hen reproducerade köns och sexualitetsnormen och på ett sätt som fungerade kränkande.
Det här är inget isolerat problem, det sker hela tiden, dygnet runt. Vad kan du göra för att dra ditt strå till stacken? Ett enkelt sätt är att inte skratta när någon säger något kränkande, eller att ifrågasätta: ”varför sa du så på det sättet?”.
Det är enkla sätt att vara en människa med lite hyfs i kroppen.

Linda Westerlind
2014-10-21

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-21 14:45