Regeringen måste ”göra en pudel”

Ska opinionssiffrorna vända måste regeringen börja bedriva politik som speglar rödgröna värderingar. Gör om gör rätt. Våga ”göra en pudel” kring de senaste asylpolitiska förslagen, skriver Linda Westerlind.

I SCB:s senaste mätning får Sverigedemokraterna en femtedel av de svenska rösterna. Om det vore val idag säger alltså 19,9 procent att man hade röstat på Sverigedemokraterna. Jag tänkte inte skriva så mycket om Sverigedemokraternas politik, för den är irrelevant. Istället är siffrorna en viktig indikator på hur flyktingmottagandet och regeringens politik och rapporter har format det svenska folket.

Det är inte konstigt att SDs siffror ökar. När vår rödgröna regering gör tvärt emot vad rödgröna väljare tror på, när man bedriver politik man som rödgröna väljare inte håller med om eller målar upp en verklighet som rödgröna väljare inte känner igen innebär inte det att tidigare Sverigedemokratiska väljare vänder kappan efter vinden och börjar sympatisera med sossarna. I stället ser vi resultatet i opinionen som är till Sverigedemokraternas fördel.

Det har pratats en del om lätta och svåra val för regeringen. Att det lätta valet för regeringen skulle ha varit det de nu har gjort: infört gränskontroller och föreslagit EU:s miniminivåer för asylpolitiken. Det svåra valet skulle ha varit att föreslå helt andra lösningar som inte inskränker i utlänningslagen eller gör utsatta barn än mer utsatta. I själva verket är det precis tvärt om.
Det lätta valet för regeringen hade varit att bedriva den politik som ens väljare och parti har ställt sig bakom, och det svåra valet hade varit att bedriva politik som är någon helt annans.

Så nu står vi här. Sverigedemokraterna får allt högre opinionssiffror. Socialdemokraternas siffror sjunker. Stefan Löfven med sin stab skakar på huvudet och undrar vad som egentligen hände. ”Vi tog ju ansvar för Sverige”, tänker de, och tänker tillbaka på presskonferensen med en ledsen Åsa Romson där hon lovade att vi skulle tänka tillbaka på den här tiden med stolthet. Det är nog få rödgröna väljare som kan känna stolthet över att regeringen tänker minska asylmottagningen och att inte ens barn ska omfattas av permanenta uppehållstillstånd.

Regeringen har ett ansvar att vara lyhörda för de statliga myndigheternas rapporter, rapporter som den senaste tiden kommit med allt mer allvarliga prognoser. Men regeringen har också ett ansvar mot resten av det svenska folket. Det ansvaret handlar inte om praktiska lösningarna mot respektive myndighet, utan det ansvaret handlar också om att inte måla upp domedagsprofetior i onödan. Regeringen har själva satt sig i den här situationen. I varje uttalande som Stefan Löfven gör, där han än en gång upprepar att Sverige befinner sig i en komplicerad och svår situation så spär man på en verklighetsuppfattning som från första början har målats upp av brunhögern men som resten av befolkningen inte kan känna igen sig i.

Jag som socialdemokrat är trots allt positiv till den politiska framtiden, trots att jag just nu tycker att Stefan Löfven är helt ute och cyklar i sitt politiska ledarskap. Ska man idag vända den utveckling och verklighetsuppfattning regeringen har anammat måste Stefan Löfven ändra i sin retorik och och tillhörande politik.

När svenska folket säger att man vill se breda, politiska överenskommelser menar inte svenska folket att man vill se dåliga politiska, överenskommelser (bara för att de sträcker sig över blocken). Man vill se smarta, politiska lösningar som inte kompromissar med ideologisk övertygelse men som kan få gehör hos andra, politiska partier. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet bör kunna komma fram till en linje som både är hållbar idag och i framtiden när det kommer till asylpolitiken. Ska regeringen fortsätta på sin urbota korkade retoriska framtoning och understödja retoriken med en hopplöst dålig asylpolitik kan vi förvänta oss att SD:s siffror fortsätter att stiga, och regeringens förtroende falla.
Förtroende får den som förtroende förtjänar. Ska Sverigedemokraternas opinion vara ett minne blott till valet 2018 är det dags för regeringen att börja visa på alternativ. Mitt förtroende till regeringen sitter i min tro på att de kan presentera alternativ, frågan är om regeringen är villig att våga. Till regeringen har jag bara en sak att säga.

Låt inte de senaste asylpolitiska förslagen bli en politisk käpphäst, våga pudla. Gör om och gör rätt.

Linda Westerlind

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-02 08:54