SSU sätter press på (S)-kongress

Imorgon startar Socialdemokraternas partikongress i Västerås och håller på till på söndag. Det är en rolig kongress på många sätt, men det är också mycket som står på spel. Temat för årets kongress är ”Framtidens jobb och framtidens folkrörelse”.
Under de kommande dagarna kommer jag att gå igenom olika aspekter av kongressen, vilka olika intressen som finns i den här typen av församlingar och hur helgens kongress kommer att påverka exempelvis decemberöverenskommelsen, Sverigedemokraternas opinion eller de borgerliga partiernas framtida politiska inriktningar men även socialdemokratins egna förbund kommer att påverkar, som SSU, S-kvinnor, S-studenter med flera. För trots att kongressen spelar stor roll för den framtida rikspolitiken är det i huvudsak för partiet internt som årets kongress är viktig.

Dagens ledare kommer att handla om det tryck som SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet, sätter på moderpartiet och det generationslöfte de hoppas att kongressen ska ställa sig bakom. På fredag kommer vi få höra mer om den västerbottniska delegationen, vilka motioner som kommer från Västerbotten och från respektive arbetarkommun och vad man har för mål med kongressen.
På lördag kommer jag att gå igenom vilja motioner som man kommer att behandla och vilka frågor jag anser är viktigare än andra och till måndagstidningen kommer jag självklart att summera helgen som varit, vilka beslut man har tagit och om dessa kommer göra mig nöjd eller missnöjd.

För som sagt, SSU har jobbat länge för att sätta tryck på moderpartiet i frågor som i sig är viktiga för hela samhället, men i synnerhet för unga personer. De har satt ihop kampanjen ”Generationslöftet”, där syftet är att få så många som möjligt att lova att kämpa för en generation unga som kommer ha det bra mycket tuffare än vad sina föräldrar haft.
Jobben är få, osäkra och med dåliga arbetsvillkor, bostäderna är alldeles för dyra eller omöjliga att få tag på. Det blir svårare och svårare att först klara skolan med fullständiga betyg och sedan att kunna ta sig in på universitet och högskolor.

SSU Västerbottens ordförande, Irma Olofsson, skickade med styrelsen i ryggen ut en uppmaning till den västerbottniska delegationen att ställa sig bakom generationslöftets villkor och således driva de frågorna på kongressen.
Och de frågor som SSU och generationslöftet kommer att pusha kongressen till att rösta igenom är först en offensiv ekonomisk politik. Man vill att investeringarna i relation till BNP ska öka, och att man ska möjliggöra en översyn av skattesystemet.
Investeringarna måste öka. Man vill även se att anställningsformen allmän visstidsanställning ska avskaffat och att man ska se över regelverket för alla tillfälliga anställningar. SSU är tydliga med att villkoren på arbetsmarknaden måste prioriteras högre inom det arbetsmarknadspolitiska området.

De vill också höja antalet byggda bostäder fram till 2020 ska vara 350 000 och att det antalet ska ha fördubblats ytterligare fram till 2030. Dessa bostäder ska även ligga på en nivå som möjliggör för unga att kunna bo i dem. Och ansvaret för att dessa bostäder byggs ska inte ligga på en lukrativ marknad, utan ansvaret ska helt och håller vara statens.

Det är tydliga uppmaningar. Magdalena Andersson har redan tidigare lyft frågan om att man ska slopa överskottsmålet till förmån för investeringar, och regeringen har även meddelat att man vill se en minskning av ROT-avdraget för att i stället kunna använda de skattesubventionerna till att bygga bostäder i stället.
Vi får hålla tummarna för att frågorna får gehör. Det är livsviktiga frågor för en generation som vill, men inte kan, bli vuxna.

Linda Westerlind
2015-05-28

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-28 08:52