Stärk civilsamhället, inte försvaret

Försvarskonferensen Folk och försvar i Sälen kickstartade i dag, söndag. Margot Wallström var snabbt ute och kommenterade värnplikten, där hon var positiv till att återinföra värnplikten i en ny, modern och jämställd förpackning.

Värnplikten, vilken har varit vilande sedan 2010, har de senaste åren varit mycket uppe för diskussion. Ryska plan i svenskt luftrum, svenska soldaters delaktighet i internationella styrkor och ett allt mer osäkert läge i Europa har öppnat upp för en ny, svensk opinion som än en gång är positiv till den svenska värnplikten. Och opinionen anser att den ska vara jämställd.

Det svenska försvaret har länge haft ett underskott av personal, i dagsläget uppskattas det saknas över 7000 personer. Samtidigt är förtroendet för försvaret lågt där få tror att det svenska försvaret har en reell möjlighet att kunna försvara de svenska gränserna.
Att återinföra värnplikten så som Wallström beskriver den skulle vara helt i linje med regeringens krafttag för att vinna tillbaka svenskarnas förtroende. Utifrån en säkerhetspolitisk aspekt, ett folkligt förtroende-aspekt och ur försvarets aspekt skulle Sverige verkligen behöva återinföra värnplikten.
Och det är några argument som återkommer när vi diskuterar den svenska värnplikten. Det är den sociala aspekten, den samhälleliga aspekten och självklart den säkerhetspolitiska.

Ur ett socialt perspektiv bör man återinföra värnplikten för det är ett bra sätt att integrera olika grupper i samhället med varandra under jämlika förhållanden.
Ur en samhällelig aspekt är det ett bra sätt att kunna sysselsätta arbetslösa ungdomar samtidigt som det är en bra erfarenhet som kommer hjälpa unga vuxna vidare i samhället efter den militära utbildningen.
Ur den säkerhetspolitiska kommer ett återinförande av värnplikten att bidra till att fylla försvarets behov av personal och att man således kan fortsätta med sin säkerhetspolitiska verksamhet, samt att man har redskap för att försvara Sverige vid behov. Det är vad dem säger.

Problemet är att ett starkt försvar, hur gärna och mycket man än glorifierar det, endast är ett spel med människoliv och ett medvetet triggande. Att kunna försvara Sverige vid behov är inget annat än människor som du och jag, din partner eller dina barn ska stå vid frontlinjen eller i skyddade rum och i största möjliga mån förinta andra som är som är precis som du och jag, som din partner eller dina barn, men som då blivit vår ”fiende”.

Att se värnplikten som en viktig del i ett samhälleligt integrationsprojekt är inget annat än en slö ursäkt för att slippa skapa ett integrerande samhälle i stort. Samma sak med själva sysselsättningen. Skulle värnplikten kunna spela ut vikten av full sysselsättning i Sverige, även för Sveriges unga vuxna?
Åh nej. Den enda rimliga anledningen till att återinföra värnplikten skulle vara den allmänt samhällsnyttiga, för att civilsamhället skulle kunna ta en större plats och ansvar vid olika former av krissituationer. Margot Wallström nämnde det i sin kommentar till varför värnplikten bör återinföras.
”Tänk om vi i höstas skulle haft civilister i beredskap, som kunde kallats in för att förstärka Migrationsverket, asylboenden och agera vägvisare”, ska Wallström ha sagt. Och det har hon helt rätt i. Det skulle göra Sverige gott att ha ett starkare civilsamhälle.

Men ett starkt civilsamhälle är inte detsamma som att ha ett starkt försvar. Försvaret har haft på sina axlar att agera vid krissituationer, med all rätt, men syftet får inte vara det militära. Då går vi bakåt i utvecklingen, och jag ser helst att Sverige moderniseras.
Att människor ska utvecklas till sin fulla potential får inte handla om hur man på bästa sätt ska kunna ta ihjäl andra. Det är en skymf för Sverige och sannerligen ett slöseri med potential. Och det är inte naivt att tro på en värld utan krig, det är att ha framtidstro.

Linda Westerlind

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-11 09:29