Svälj stoltheten, nu vänder vi blad

Det har varit en stormig höst i Nordmaling. Valresultatet i kommunvalet sågs som ödesdigert när man minskade med nästan hälften av sina väljare. De efterföljande händelserna har satt djupa spår i det socialdemokratiska partiet. Vi har följt konflikten sedan det socialdemokratiska representantskapsmötet i början på oktober.
En snabb resume: Liza Jonsson var arbetarekommunens namn till posten som oppositionsråd, men var inte den person som fått flest personkryss på valsedeln. Många valde frivilligt att lämna det beslutsfattande mötet i protest då man ansåg att Liza inte hade tillräckligt med förtroende internt. När representantskapsmötet senare hade beslutat om att den socialdemokratiska linjen var att se Liza Jonsson som oppositionsråd och det skulle klubbas i kommunfullmäktige valde sittande socialdemokrater att gå mot representantskapets beslut och välja Monica Jonsson istället.

Av förklarliga skäl var det ingenting som uppskattades, varken av representantskapet som röstat igenom Liza Jonsson, partidistriktet eller av partiets stadgar. Den demokratiska processen inom socialdemokratin bygger på att det beslut som tas av representantskapet är den gemensamma linjen som alla socialdemokrater i kommunen ska jobba efter. Huruvida det tagna beslutet ska hållas eller inte är inte uppe för diskussion.
Men, vi måste ändå komma ihåg att går en konflikt så långt att ett stadgebrott anses vara den enda lösningen ligger problematiken djupare än så. Hur djupt ligger den i Nordmaling?

Konflikten Liza/Monica blev startskottet för en intern maktkamp som inte höll sig innanför de partipolitiska stadgarna. Utåt sett var det där som sprickan skapades, men röster inifrån menar att problemet är mer djupgående än så.
Socialdemokraterna i Nordmaling tappar medlemmar, frågan är vad den egentliga anledningen är.
Är det på grund av ett å ena sidan allvarligt stadgebrott eller handlar det om en tidigare oförmåga internt inom partiet att kompromissa och samarbeta? Kontentan är att det måste till en förändring.

Igår kväll hade Socialdemokraterna i Nordmaling möte. De gick bra och var lugnt och den viktigaste frågan handlade om den handbok som tagits fram för att undvika liknande konflikter i framtiden. Den är tänkt att användas som stöd för att underlätta beslutsprocesser och förhoppningsvis kunna skapa en bättre grund för partiet att stå på. I en politisk organisation är det A och O att ha kunskap om hur förslag implementeras och bearbetas för att sedan genomföras.
Kunskap är makt, och kunskap gälland demokratiska processer är en förutsättning för att demokratiska värderingar inte ska glömmas bort eller bara riktas till en viss grupp. Det är en bra handbok, jag tycker alla ska läsa den när tillfälle ges.

För i slutändan handlar vårt politiska arbetet om att kunna förändra samhället, och förändra mer än bara det som rör oss själva. Det handlar om ett lokalt arbete som ska ge ringar på vattnet, även utanför kommungränserna.
Det innebär kompromisser, men kompromisser har också en gyllene förmåga att faktiskt kunna göra politiska underverk. Låt gårdagsskvällen bli startskottet för en tid utan konflikt men fylld av dialog. Det kan komma att krävas insatser och att svälja stolthet, men snälla gör det, om inte för Nordmalings skull så för socialdemokratins.

Använd er nya handbok, prata med varandra. Och till alla som gått ur partiet i Nordmaling på grund av konflikten, då ni fortfarande är socialdemokrater i hjärtat borde ni bli stödmedlemmar i SSU istället. Ja, så något bra kommer ur det här.

Linda Westerlind
2015-02-04 

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-04 18:03