Arbetarparti utan arbetslinje

Det finns mycket att invända emot i Anders Ågrens (M) debattartikel. Av utrymmesskäl får jag i dag begränsa mig till det som rör arbete och utanförskap. Jag återkommer vid ett senare tillfälle till det som rör skatt och välfärd.
Men egentligen är det intressantaste att han verkar tro att slogans med någon slags nödvändighet representerar sanning. Om Moderaterna säger att de är ett arbetarparti så är de det. Om de säger att de är nya så är de det.
Det är faktiskt möjligt att Ågren är en av få verkligt övertygade schlingmannska nymoderater? Men i stället för att stirra oss blinda på loggor, låt oss ta oss an hans argument i tur och ordning.

Moderaterna är alltså enligt Ågren det enda arbetarpartiet. Som stöd för detta använder han den bland moderater populära siffran att det tillkommit cirka 200 000 nya jobb sedan 2006.
Och ja, det stämmer att sysselsättningen i Sverige mellan januari 2007 och januari 2014 har ökat med 197 700 personer. Men frågan är om det säger så mycket? Det är nämligen så att sysselsättningsgraden under samma period har minskat med en dryg procentenhet.
Om en lika stor andel hade varit sysselsatta i dag som för sju år sedan så hade antalet sysselsatta ökat med närmare 250 000 personer i stället.
Om man tittar på hur arbetslösheten faktiskt har utvecklats under de senaste sju åren så kan vi konstatera att mellan januari 2007 och januari 2014 ökade den säsongsrensade arbetslösheten i Sverige från 6,6 procent till 8,2 procent.
Men eftersom Moderaterna tycker om att prata om nya jobb i absoluta tal så kan det ju vara på sin plats att meddela att det motsvarar 102 700 fler personer som blivit arbetslösa under perioden då ”det enda arbetarpartiet” suttit vid makten. Totalt var 419 800 personer arbetslösa i januari.
Under samma period ökade ungdomsarbetslösheten från 19 procent till 22,9 procent. Andelen av de arbetslösa som är långtidsarbetslösa – det vill säga har varit arbetslösa i mer än sex månader – har stigit från 25,3 till 30,5 procent.
Sjunkande sysselsättningsgrad. Stigande arbetslöshet. Stigande ungdomsarbetslöshet. Stigande långtidsarbetslöshet. Man kan kalla det mycket. Men arbetslinje är kanske inte det man främst kommer att tänka på?

Sedan ska utanförskapet ha minskat genom att Moderaternas förändringar av sjukförsäkringen. När han skriver ”att totalt är 250 000 färre personer sjukfrånvarande” kan man lätt få intrycket att dessa personer glada och friska har återgått till att arbeta.
Men han glömmer bort att berätta några saker. För det första är det så att många av de som försvunnit ur förtidspensionen tillhör den stora 40-talistgenerationen och helt enkelt har blivit folkpensionärer i stället under de senaste sju åren.
För det andra har inte de cirka 75 000 personer som lämnat sjukförsäkringen och överförts till Arbetsförmedlingen nödvändigtvis gjort det för att de blivit friska. För många handlar det helt enkelt om att Moderaterna har lagstiftat om hur länge man kan vara sjuk i Sverige.

Hälften av de som utförsäkrats är inom ett år tillbaka i sjukförsäkringen med en ny diagnos. En femtedel stängs in i lågkvalitativa arbetsmarknadsåtgärder som fas 3. Totalt var över 35 000 personer placerade i fas 3 vid årsskiftet.
Endast två procent – det vill säga cirka 1 500 personer – har någon form av osubventionerat jobb 14 månader efter utförsäkringen.
Det mesta tyder faktiskt på att färre av de som är sjukskrivna arbetar efter det att Moderaterna ändrade på reglerna än före.

Från 2006 till 2011 – det sista jämförbara året i Socialstyrelsens statistik – ökade antalet personer som tog emot kommunalt försörjningsstöd – socialbidrag – med 25 573 personer. Samtidigt ökade kostnaderna i 2012 års priser med 1,7 miljarder kronor.
När tidningen Arbetet i januari räknade på utanförskapet på samma sätt som Moderaterna gjorde inför valet 2006 kom de fram till att utanförskapet hade ökat 18 867 personer under de första sju åren av Moderatstyre.
Det är kanske inte underligt om man som utomstående inte ser vad Moderaternas förnyelse och arbetslinje skulle bestå i?

Fredrik Jansson
2014-02-18

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-18 09:08