Du ska inte tro det blir sommar

 

I den populära amerikanska TV-serien Game of thrones återkommer ständigt ätten Starks ordstäv: Vintern närmar sig.

I den värld där fantasyserien utspelar sig kan årstiderna vara i många år, och för Starks som har sina ägor i norr är det viktigare än för andra att förbereda sig på de långa kalla vintrarna då inget växer.

Finansminister Anders Borg (M) har samma upptagenhet med årstids- och vädermetaforer som någonsin Ned Stark.
När Sverige drabbades av den ekonomiska krisen hösten 2008 talade Borg om att ”vi står inför en riktig vargavinter som blir bister, lång och mörk”.

När det sedan ett halvår senare började bli vår – åtminstone i kalendern – sa han att ”det dröjer länge innan vi ser vårtecken i ekonomin och får en ny sommar”.

Det var för över fyra år sedan.

När han i går presenterade regeringens vårbudget så är det med orden att ”våren dröjer och det finns en risk för fortsatta frostnätter”.Trots att vi har sett en ständigt ökande arbetslöshet sedan Moderaterna tog över regeringsmakten har vi inte sett en enda reform som på ett effektivt sätt har fått människor i arbete.

Det har funnits gott om kostsamma och ineffektiva skattesänkningar, men det har varit tunt med praktisk politik som faktiskt skapar jobb.

Det underliga är att regeringen verkar förstå vad det är som skapar jobb när de flaggar för satsningar på utbildning och infrastruktur.

Problemet är att de påstådda satsningarna i regeringens vårbudget är rena pappersprodukter. Det påstås att man satsar på fler utbildningsplatser och infrastrukturinvesteringar.

Det talas exempelvis om 14 000 utbildningsplatser i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning 2013-2014. Men 15 000 platser försvann när regeringen minskade anslagen 2007.

Det talas om 2 800 fler utbildningsplatser på universitet och högskolor 2013-2014. Men egentligen handlar det om att regeringen väljer att dra ned antalet platser med 17 200 platser i stället för den planerade minskningen på 20 000 platser.

Det talas om att 700 miljoner kronor satsas på drift och underhåll av järnvägen för 2013. Men samtidigt så räknar man inte upp investeringsanslagen för 2014. Vilket gör att det i stor utsträckning inte handlar om en nysatsning, utan om en tidigareläggning.

Det konstateras att bostadsmarknaden är i obalans i många kommuner. Det saknas hyreslägenheter och det byggs bara 20 000 nya bostäder per år, trots att det dubbla skulle behövas byggas. Ändå har regeringen inga förslag på hur man ska få i gång bostadsbyggandet.

Det är inte särskilt imponerande åtgärder när Anders Borg själv räknar med att 130 000 fler svenskar kommer att bli arbetslösa.

När Anders Borg använder sig av sina vädermetaforer så handlar det inte om att som i Starks fall förbereda sig på vintern i meningen att man ser till att man har den mat och värme man behöver under den svåra tiden.

Om han hade gjort det hade han satt in satsningar på utbildning och infrastruktur redan när den ekonomiska krisen slog till hösten 2008. I stället valde man att sänka skatter och arbetsgivaravgifter som inte gett någon effekt på arbetslösheten.

Att även Anders Borg förstår att det inte leder till några nya jobb förstår man när han inte vill binda upp sig för något femte jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdrag som i sina första fyra steg infördes med argumentationen att de skulle skapa nya jobb är tydligen inte en åtgärd som skapar nya jobb om det skulle införas nu.

Det är förvisso ingen överraskning med tanke på att arbetslösheten fortsatte stiga även när de tidigare stegen infördes.
Han använder i stället sina vädermetaforer för att få oss att tro att allt som händer är oundvikligt. Att det inte finns något att göra om vintern dröjer sig kvar. Att det enda man kan göra är att slå några åkarbrasor och hoppas att man inte fryser ihjäl innan vädergudarna kommit på bättre tankar.

Det är fel. Ingen politiker kan visserligen lova evig ekonomisk sommar. Konjunkturer går upp och ned och vi är beroende av utvecklingen i den globala ekonomin. Men det innebär inte att man inte kan göra någonting. Politiken är inte helt kraftlös. För att komma med en annan populärkulturell referens, den här från Astrid Lindgrens värld:
”Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart”.

Fredrik Jansson
2013-04-16

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-16 10:29