Högerns megafoner

Om det var någon som fortfarande undrade så kan vi nu en gång för alla konstatera att valrörelsen är i gång. Det handlar inte framför allt om att partierna har börjat olja upp de partiorganisationer som har en tendens att bli lite rostiga under mellanvalsperioderna. I stället handlar det om att den utomparlamentariska högern har rullat i gång sina kampanjorganisationer.
Dels har Visita – arbetsgivarorganisation inom hotell- och restaurangbranschen – dragit i gång en kampanj om ”dubbelstöten”, det vill säga att återställd krogmoms och arbetsgivaravgift för unga skulle göra det svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden.
Att samtliga utvärderingar visar att dessa branschsubventioner har varit extremt kostsamma och verkningslösa för att få in ungdomar på arbetsmarknaden – varje arbetstillfälle det skapat har kostar miljonbelopp i uteblivna skatteintäkter – spelar givetvis mindre roll för Visita. Deras medlemmar har ju bjudits på ett miljardregn av den Moderatstyrda regeringen.

Udden i kampanjen är tydligt riktad mot Socialdemokraterna – som vill avskaffa dessa dyra och verkningslösa subventioner av hamburgerkedjor – och drar därmed en lans för deras motståndare. den Moderatstyrda alliansen.
Faktum är att kampanjen inte ens är särskilt originell. Redan 1992 användes en i princip identisk kampanj i Storbritannien. Då var det konservativa Tories som kampanjade med ”Labour’s Double Whammy” mot socialdemokratiska Labour. Det säger möjligen något om högerns megafoner. De lever kvar i ett anglosaxiskt 1990-tal.
Visitas nytillträdda ordförande heter för övrigt Maud Olofsson, alliansbyggare och tidigare borgerlig näringsminister. Som om banden mellan den utomparlamentariska och parlamentariska högern behövde göras tydligare.

Dels handlar det om att Svenskt Näringsliv – arbetsgivarorganisationernas centralorganisation – i annonser och debattartiklar har gått ut och kritiserat fackförbundet Byggnads för att man varslat om stridsåtgärder efter det att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier obstruerat försöken att komma överens om ett huvudentreprenörsansvar, det vill säga att den byggfirma som har huvudentreprenaden också har ansvar för att underleverantörer lever upp till kollektivavtal och betalar skatt som de ska.

Det är dessutom en fråga som Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen gjorde ett utspel om i höstas när man tillsammans med LO och Karl-Petter Thorwaldsson offentliggjorde ett tiopunktsprogram för ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
Genom att koppla samman Stefan Löfven med ”bråkiga” Byggnads hoppas man kunna skada socialdemokratins regeringstrovärdighet. Även här ser vi rottrådar tillbaka till en anglosaxisk höger.
Margaret Thatcher, konservativ premiärminister i Storbritannien på 1980-talet, använde också bilden av alltför strejkvilliga fackförbund för att skada Labours regeringstrovärdighet.
Svenskt Näringslivs VD heter för övrigt Urban Bäckström, tidigare moderat statssekreterare på Finansdepartementet. Som om banden mellan den utomparlamentariska och parlamentariska högern behövde göras tydligare.

Faktum är att så väl avskaffade subventioner till krogbranschen som ordning och reda i byggbranschen är bra reformer som dels gör att vi har mer resurser till reella insatser för de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – McDonald’s och Max kommer fortfarande att anställa den personal de behöver – och dels kan förhindra att människor utnyttjas av den organiserade brottslighet som har fått fotfäste i byggbranschens undervegetation.

Det som står mot varandra är å ena sidan mer resurser till utbildning och arbetsmarknadsinsatser samt ordning och reda på svensk arbetsmarknad, och å andra sidan större profit i hamburgekapitalisternas fickor och gangsterfirmor i byggsvängen.
Valet däremellan borde inte vara så svårt. Valrörelsen har börjat.

Fredrik Jansson
2014-03-26

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-26 09:11