Det är inga hutlösa krav som Kommunal har ställt. Man vill att de anställda, i enlighet med den överenskommelse som skett inom LO, ska ha en löneökning på 1 740 kronor i månaden över tre år om medellönerna på området understiger 25 000 kronor i månaden. I det här fallet ligger snittlönerna på 23 620 kronor.
För att de anställda ska få samma löneökningar som andra har fått kräver arbetsgivarsidan samtidigt försämringar av anställningsvillkoren.
Utöver lönekraven kräver Kommunal att all personal ska övertas av det nya bolaget vid trafikupphandlingar och entreprenadbyten, att alla ska ha rätt till minst elva timmars dygnsvila och längre pauser.

Det är knappast rimligt med arbetspass på över 13 timmar, med korta raster och delade turer.
Sådana förutsättningar skapar stress, både på arbetet och på fritiden.
Det är också rimligt att kunna kräva att man ska slippa behöva söka om sitt jobb bara för att det skett ett byte av entreprenör. Det är fortfarande samma bussar på samma busslinjer som ska köras. Någon som arbetat i 15 år på samma arbetsplats ska inte behöva söka om sitt jobb var tredje år och sedan, om man får behålla det, vara provanställd i ett halvår.
Att personen i fråga kan sitt jobb borde stå utom allt tvivel, och det är inte heller personalens kompetens som är det centrala för arbetsgivaren. I stället handlar det om att disciplinera och skrämma de anställda till lydnad. Om man riskerar att bli av med jobbet vid nästa upphandling kommer man inte heller att våga ställa krav på arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Därför är Kommunals strejk viktig. Den handlar om allas våra arbetsvillkor. För det som normaliseras på en del av arbetsmarknaden kommer sedan att spridas till andra delar av arbetsmarknaden.
Under de senaste decennierna har vi fått se en arbetsmarknad växa fram som i allt större utsträckning präglas av osäkerhet. Provanställningar som staplas på varandra, anställningar via bemanningsföretag, springvikariat och ett arbetsliv som för många handlar om att vänta vid telefonen på morgonen i förhoppningen om att just den dagen ha ett jobb att gå till.
Från arbetsgivarhåll och den politiska högern brukar det hävdas att det är nödvändigt för att kunna göra något åt massarbetslösheten och utanförskapet. Det stämmer inte. Arbeten som behövs utföras kommer att utföras även om de som arbetar har vettiga och trygga villkor. Det är snarare så att en alltmer osäker arbetsmarknad har gått hand i hand med en stigande arbetslöshet.

Så när du svär över att bussen inte går som den ska, kom då ihåg att rikta din ilska till rätt adressat. Bussarbetsgivarna vill att de anställda ska ha sämre löneökningar än andra och att de dessutom ska arbeta under arbetsförhållanden som de flesta av oss än så länge slipper. De vill ha osäkra och fogliga anställda som står med mössan i hand.
Så om du ser en strejkvakt från Kommunal som står upp för din rätt till värdiga arbetsförhållanden, gå fram och ge den ditt stöd. Om någon i din närhet förbannar dem, berätta om varför Kommunal strejkar för oss alla.

Fredrik Jansson
2013-06-20