Moderaterna – inte samhällsbärande

I helgen presenterade affärstidningen Dagens Industri en opinionsundersökning där Novus dels tittat närmare på vilka politiska sakområden som är viktigast för svenska folket, och dels vilket parti som har bäst politik för respektive område.

De fem viktigaste områdena var i tur och ordning: sjukvården, skola och utbildning, sysselsättning/arbetslösheten, äldreomsorg, samt landets ekonomi. Det är i sig inget konstigt, samma områden har legat i topp under de fyra år som Novus gjort motsvarande undersökning.
Dessutom i princip alltid i samma ordning. Dock att fler svarar att toppfrågorna är viktigast.

Det intressanta kommer när man tittar på den andra delen av undersökningen. Där visar det sig att Socialdemokraterna anses ha bäst politik på 14 av de 25 områdena. Dubbelt så många som huvudkonkurrenten Moderaterna.
När det gäller de fem viktigaste frågorna så tar Socialdemokraterna hem de fyra första områdena med bred majoritet i förhållande till Moderaterna. Endast i den femte frågan – landets ekonomi – har man fortfarande ledning.
Men det dominerande regeringspartiet har tappat förtroende i samtliga 25 frågor, även i frågan om att ha hand om landets ekonomi. Och de gör det samtidigt som Socialdemokraternas förtroende ökar på 15 av 25 områden, står stilla på sex områden och bara minskar marginellt på fyra områden, varav ett är äldreomsorgen där man fortfarande överlägset störst förtroende.

Vård, skola, omsorg, sysselsättning och landets ekonomi är de områden man måste dominera om man på allvar ska vara ett samhällsbärande parti. Sverige har traditionellt bara haft ett sådant parti, Socialdemokraterna.
Med framväxten av Fredrik Reinfeldts nya moderater med ökat stöd i opinionen, två mandatperioder i regeringsställning på raken och en alltmer dominerande ställning i det borgerliga blocket så tycktes konturerna av ett sådant parti skymta fram i Moderaterna.
Men med vikande förtroende både i partisympatiundersökningarna och på alla politiska områden verkar framtiden för ett verkligt samhällsbärande borgerligt parti avlägset.

När man dessutom tittar på vilka områden Moderaterna har störst förtroende så måste resultatet vara nedslående för de moderata strateger som vill etablera Nya Moderaterna som något kvalitativt annorlunda än det gamla högerpartiet skattesänkarna.
Landets ekonomi, företagande/näringspolitik, skatter, utrikespolitik, lag och ordning, privatiseringar och EU/EMU är de områden där svenskarna anser att Moderaterna har bäst politik.
Det är onekligen direktörernas och disponenternas gamla parti som skymtar fram i tabellerna.

Det enda av de områden som Moderaterna är ledande verkligen spelar roll för det parti som aspirerar på att vara samhällsbärande är förmågan att handha landets ekonomi.
Finansminister Anders Borgs (M) förmåga att framstå som en opolitisk statskamrer är kanske det enskilt mest fascinerande draget i det ändå hyfsat framgångsrika projekt som är Nya Moderaterna.
Men frågan är det räcker att framstå som en kompetent revisor när människor upplever att vård, skola och omsorg varken har tillräckligt med resurser eller gör rätt saker, när massarbetslösheten är mer omfattande än när man tillträdde 2006?
Att kunna hålla statsfinanserna i stramt koppel kan vara en bra egenskap – även om det i verkligheten har varit si och så även med det – men det är bara det om det skapar förutsättningar för människor att leva ett gott liv.
Moderaterna saknar folkets förtroende. De är möjligen regeringsbärande, men de är lång ifrån det samhällsbärande parti som de vill vara.

Fredrik Jansson
2014-01-28

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-28 10:36