Överdriv inte den rödgröna klyftan

I Aftonbladet kunde man i går läsa om ”frågorna som splittrar Socialdemokraterna och Miljöpartiet”. Det är sju frågor där partierna har olika syn som tas upp: energipolitiken, migrationspolitiken, försvarspolitiken och vapenexporten, förbifart Stockholm, vinster i välfärden, skatter och arbetade timmar.

Men till att börja med kan man konstatera att det inte är särskilt konstigt att två olika partier har olika åsikter i sakfrågor. Det är ju själva anledningen till att det finns olika partier. Och Socialdemokraterna och Miljöpartiet är – trots att de ofta kommer överens bra i den praktiska politiken – två väldigt olika partier med skilda rötter, samhällssyn och väljarbas.
Något som givetvis påverkar vilken ingång de har till olika frågor, men det innebär inte att klyftorna är oöverstigliga. Om vi koncentrerar oss på samma tre frågor som Aftonbladet:

När det gäller energifrågan så har media en tendens att koncentrera sig på Stefan Löfvens (S) bakgrund i kärnkraftskramande IF Metall för att visa på kontrasten mot det ur kärnkraftsmotståndet framväxta Miljöpartiet.
Men om man utgår från partiernas linjer i frågan om kärnkraft så handlar det mer om temperament än reella skillnader. Båda partierna har kongressbeslut på att avveckla kärnkraften.
Vi kommer knappast se en total nedstängning av kärnkraften under nästa mandatperiod. Men det är nog ingen högoddsare att en rödgrön regering efter valet kommer att presentera ett reformprogram i linje med Göran Perssons gröna folkhem som syftar till en energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor.

Vad gäller försvars- och vapenexportpolitiken så kommer vi nog även där se små justeringar för att jämka ihop partierna utan att något av dem för den saks skull blir totalt överkört.
Det kommer knappast bli några stora nya resurser till försvaret. Dels för att det inte finns utrymme för det i det snål tilltagna reformutrymmet och dels för att det helt enkelt inte är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna som är mer försvarsvänliga än Miljöpartiet.
Det finns annat man anser är viktigare att satsa på. De förändringar som kan ske i försvaret kommer i grova drag att handla om förändringar inom den rådande försvarsbudgeten.
Även vapenexporten kommer att fortgå under en rödgrön regering. Även om Miljöpartiet beklagar försäljningen av Jas till Brasilien så kan vi nog vara säkra på att den typen av länder – demokratiska tillväxtekonomier som inte är i krig – även i fortsättning kommer få köpa svenskt försvarsmateriel.
Möjligen kommer vi få se begränsningar när det gäller export till länder som inte uppfyller samma krav. Och det skulle i så fall vara välkommet.

Frågan om arbetskraftsinvandring är onekligen en av de tuffare nötterna att knäcka. Medan Miljöpartiet i samarbete med den Moderatstyrda regeringen har öppnat upp för en mer oreglerad arbetskraftsinvandring, så markerade Socialdemokraterna tillsammans med LO i höstas att man vill se en återreglering för att komma till rätta med missförhållandena.
Det som framför allt fått kritik är formuleringar som tyder på ett återinförande av arbetsmarknadsprövning frö utländsk arbetskraft. Arbetarrörelsen är knappast beredd att backa ifrån sina krav på ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
Men om man ska spekulera i en kompromiss mellan positionerna så är det nog rimligt att tänka sig något i stil med TCO:s förslag som också kräver kollektivavtal, ordning och reda på svensk arbetsmarknad, men inte vill återinföra arbetsmarknadsprövningen.

Även de övriga frågorna är ganska oproblematiska. I frågan om enskilda infrastrukturprojekt kommer säkert fokus ligga på järnväg snarare än motorväg.
I frågan om profit i välfärden ligger inte partierna särskilt långt ifrån varandra. I båda fallen är gräsrötterna mer skeptiska än de försiktiga partiledningarna och även om det inte blir ett totalt profitstopp kommer det att bli en ordentlig uppstramning.
Miljöskatter kan bakas in i ett energiomställningsprojekt och antalet arbetade timmar blir en fråga för arbetsmarknadens parter.
Det finns alltså ingen anledning att överdriva klyftan mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Fredrik Jansson
2014-03-19

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-19 09:27