Besluten vi fattar pekar på visioner och ambitioner - Paulina Granberg


Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds 36:e kongress tuffar vidare.

SSU har valt en ny förbundsordförande, Gabriel Wikström från Västmanland, och en ny förbundssekreterare, Ellinor Eriksson från Gävleborg. Båda valdes med acklamation. Västerbotten har i den nya styrelsen fått vår egen representant, Peter Burström. Det är vi särskilt glada för!

Vanja Lundby Wedin framförde ett tal innan den nya ledningen valdes. Ett löfte och en förhoppning om att stärka den facklig-politiska samverkan och ett stärkande av banden mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin gav Vanja stående ovationer från kongressen.

Håkan Juholt besökte kongressen och höll även han ett bejublat tal. Juholt koncentrerade sig på det ideologiska uppdraget vi som arbetarrörelse har. Solidariteten ligger som grund, demokratin är vår metod och socialismen vårt mål. Som reformister ser vi att det är investeringar i varandra som leder till frihet. Den enes frihet kan aldrig nås på den andres bekostnad, utan bara som en kollektiv frigörelse. Kongressen bemötte Juholts tal med att sjunga Internationalen.

Efter att kongressen tidigare fattat de mycket viktiga besluten att välfärden måste växa och anställningarna öka med minst 200 000 heltider, kom ytterligare viktiga besked från kongressen. Vinstuttag i friskolor ska förbjudas, kommuner ska få bestämma om en skola ska öppna – kommunalt veto – och en stopplag ska införas. Kongressen beslöt vidare att sjukvården och tandvården ska vara avgiftsfri för alla och att papperslösa ska ha rätt till psyk, sjuk- och tandvård.

Dessutom fattades beslutet att karensdagen ska slopas. Ett särskilt viktigt beslut för alla löntagare. Karensdagen slår också hårdast mot de som har det svårast.

Västerbottens ombud har varit drivande i alla frågorna.
Även om sömnen är bristfällig och lokalerna mycket varma och fuktiga, stolarna ganska osköna och tekniken en aning strulig, överväger ändå framgångarna.

Besluten vi fattar pekar på att SSU har visioner och ambitioner. Under kongressen finns en samlande känsla runt det faktum att förbundet växer. Vi har fördubblat medlemsantalet sedan förre ordföranden och sekreteraren tillträdde. Vi hoppas att trenden håller i sig.

Politiken som följer det växande förbundet visar en radikalare och progressivare riktning. När vi själva definierar politiken och vågar stå för våra visioner kan vi bättre påverka det egna moderpartiet och väcka opinion för ett jämlikare och mer solidariskt samhälle.

Paulina Granberg
SSU Västerbotten

Här kan du läsa pressmeddelanden från SSU kongressen 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-05 09:42