Hård debatt under sista kongressdagen - Peter Burström


I går debatterades arbetslivet flitigt. När talarlistan var som längst befann sig 65 ombud på den, alla med olika yrkanden på förändringar av den liggande texten.

Diskussionerna rörde allt från arbetstidsförkortningar till infrastrukturens betydelse för en levande och fungerande arbetsmarknad i hela landet.

Vi från Västerbotten hade två för oss mycket viktiga förslag som bifölls av kongressen. Det första gällde sex veckors semester, och det andra var en fortsatt utbyggnad av höghastighetståg i hela landet. Debatten var stundtals hård, men jämkandet och kompromissandet med andra distrikt ledde till slut till att en stor majoritet av förbundskongressens ombud gick på vår linje.
Som ett resultat av den långa och livliga debatten, tvingades kongressledningen att dra i gång förhandlingarna en och en halv timme tidigare imorse. Detta möttes naturligtvis av en del missnöjdhet, men sådant måste man tåla i ett förbund med mycket politisk vilja och debattiver.

För debattiver finns det. Många av ombuden är så unga som 15 år, och de offrar en hel vecka av sina sommarlov för att sitta i en mycket kvav sal mitt i sommaren och diskutera bland annat förbundets stadgar.

Man kan inte annat än imponeras. Många andra hade kanske föredragit att köpa sig en glass och sätta sig i en park istället, men vissheten om att det är nödvändigt att ha ordning och reda på organisationen för att vi tillsammans skall stå starka mot borgerskapet överskuggar behovet av förfriskningar i parker.

Om man på något sätt vill sammanfatta kongressen som helhet, kan man nog klart och tydligt säga att förbundet slagit in på en mer progressiv riktning. Förslag efter förslag har pekat ut den färdriktning som vi vill att förbundet skall ta. Socialdemokraternas klara och tydliga politik för ett samhälle byggt på demokratins, inte marknadens, principer har gjort att förbundet idag vädrar morgonluft.

Dock är inte luften i ABF-huset på Sveavägen den bästa. Värmen och fukten här är så påtaglig att den går att skära i med kniv, och det faktum att solen glatt lyst över byggnaden gör inte temperaturen mer behaglig.

Trots detta sitter 249 ombud, ett 30-tal delegationsledare, ett otal gäster, presidiet, förbundsstyrelsens representanter och många många fler i förhandling timme ut och timme in. Vi ger oss inte förrän vi är nöjda, varken i kongressalen eller i samhället.

Peter Burström
SSU Västerbotten

2011-08-06

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-08 09:17