Röda är fanorna och rött vårt blod – SSU-kongressen har börjat! - Irma Olofsson och Nimer Iglesias

 

Klockan 13.00 tågade ledamöterna in under varsin distriktsfana eller sång. ”Röda är fanorna och rött vårt blod” kan sammanfatta budskapet när Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund samlas till sin 36:e förbundskongress.

249 ombud från hela landet och minst lika många extra deltagare har en intensiv vecka framför sig. Vi är 15 SSU:are från Västerbotten som ser fram emot debatter, omröstningar och seminarier.

Vanligtvis är kongresser förknippade med pompa och ståt. Men den här gången är det annorlunda. De högerextremistiska terrorattackerna mot våra kamrater i Norge lägger sordin på stämningen. Kongressen hanterar ämnet med värme, respekt och värdighet. Stina Oscarsson och tre skådespelare läser en uppmanande och djupt politiskt allvarlig text om behovet av motstånd. Mona

Sahlin får stående ovationer när hon delar med sig av sina känslor kring sitt eget politiska liv, där vänner hon delade sina drömmar och visioner med fått betala med sina liv. Om de som klarar av att stå starka i de svåraste sorgetyngda stunderna. Hon talar om mod. Om öppenhet, demokrati och soli-daritet. Bo Ringholm och andra forna SSU-ordförande tänder ljus. Hälsningar kommer från de fackliga leden. Arbetarrörelsens kamp är avgörande. De vänder sig till oss SSU:are.

Budskapet är att ”vi är de tusende som bygger landet. Vi är inte ensamma, vi har deras stöd, men att det är vi som avgör framtiden”.

Avgående ordföranden Jytte Guteland öppnar kongressen efter sitt inledningstal och tonarten vänds åter till dur. Dagen rivstartade sedan med diskussioner.

Årets kongress ska behandla fyra områden; välfärd, arbete, utbildning och organisation. Diskussionerna ska leda till nya skrivelser och beslut. Onsdagen inleds med att SSU:s välfärdsprogram ska klubbas efter att ombuden fått säga sitt. Det handlar om hur att bygga ut och förbättra den generella välfärden. Hur privata vinster stoppas och blir till bättre kvalitet och fler anställda. Diskussionen handlar om att välfärden är en del i socialdemokratins väg för att frigöra människan. När vi ansvarar för varandra, jämnar ut klassklyftor och fördelar efter behov byggs demokratins och solidaritetens samhälle. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Kongressen beslutar att välfärden ska växa.

SSU vill se minst 200 000 heltidsanställningar, med löner och villkor som omfattas av kollektivavtal, för att möta behoven
i välfärden. Kongressen har börjat!

Irma Olofsson
Nimer Iglesias
Västerbottens SSU-delegation

Här kan du läsa pressmeddelanden från SSU-kongressen 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-05 09:39