Sverigedemokraterna – Moderatregeringens stödparti

 

Idag besöker Sverigedemokraterna Umeå. Varför? För att de vill lansera sig själva som nästa arbetarparti. Men sanningen är den att Sverigedemokraterna är ännu ett borgerligt parti, som gång efter gång stöttar den moderatledda regeringen, inte minst i frågor gällande arbetsmarknad och minskandet av fackligt inflytande.

Tankesmedjan Tiden har granskat SDs politik och SD har röstat nej följande förslag: 

 • Att Fas 3 skulle läggas ned.
 •  
 • En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet
 •  
 • Förstärka arbetslivsforskningen
 •  
 • Regler som skulle underlätta för visstidsanställda att få tillsvidareanställning
 •  
 • Rättighet att jobba heltid
 •  
 • Skatteavdrag för fackavgiften
 •  
 • Att arbetsskadeförsäkringen ska göras mer jämställd
 •  
 • Lagstiftning om obligatoriskt stöd för kvinnojourer
 •  
 • En kommission för jämlik hälsa

Sverigedemokratern har däremot krävt att undantaget från turordningsreglerna i LAS ska utökas från två till fem anställda, vilket ger arbetsgivaren större makt att bestämma vilka som ska gå vid uppsägningar. SD har också drivit frågan om att stoppa kvotering på grund av kön i all offentlig verksamhet och att arbetstagare som hyrts ut till samma företag under tre månader ska ha rätt till samma lön som om personen var anställd direkt av företaget.

Sverigedemokraterna vill hävda att de inte ska placeras in på höger-vänster skalan, men faktum är att SD står för en högerpolitik då de 9 av 10 gånger röstar med den borgerliga regeringen. Om Sverigedemokraterna var ett parti som lutade åt vänster så skulle de naturligtvis ha kunnat styra politiken i en mer arbetarvänlig riktning. Men nej, Sverigedemokraterna är och förblir ett borgerligt parti och fortsätter driva politik som kraftigt försämrar för LO-kollektivet.

Vi Socialdemokrater kommer aldrig acceptera en borgerlig arbetsmarknadspolitik. Vi kommer aldrig heller att acceptera en politik som gör skillnad på människors värde beroende på var de är födda någonstans. För oss är alla människors lika värde inte bara tomma ord. Att driva reformer som förbättrar arbetsvillkor och ger alla möjlighet att få riktiga arbeten för alla fortsätter stå högst upp på vår dagordning. Vi Socialdemokrater kommer alltid att fortsätta vara den drivande kraften när det gäller frågorna om arbetslivets trygghet och villkor, på både lokal och central nivå.

Helén Pettersson, tf ordförande för Socialdemokraterna i Umeå och riksdagsledamot

Per-Erik Johansson, ordförande i LO-distriktet i Norra Sverige och EU-parlamentskandidat

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-12 09:30