En strategisk och framtidsbetonad näringspolitik

 

I Umeå finns ca 12 000 företag. Socialdemokraterna vill att de ska ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Cirka 50 procent av näringslivet är beroende av vad som händer på den lokala marknaden och att Umeå fortsätter utvecklas, för att kunna skapa fler jobb och ge oss möjlighet att satsa ännu mer på välfärd. Socialdemokraterna i Umeå vill därför under nästa mandatperiod ta initiativ till en näringspolitisk strategi.

Redan idag finns ett förhållandevis bra och brett stöd till företag i tidiga skeden. Däremot finns det mer att göra när det gäller stödet till redan etablerade företag för att fortsätta stötta dem i deras fortsatta utveckling. Det handlar om att stärka arbetsmarknaden genom att möta företagens rekryteringsbehov och göra det möjligt för människor att få kvalificerade arbeten. Det stärker Umeå och hela regionen. 

En bredd och mångfald i näringslivet 

Socialdemokraterna vill ha en mångfald i näringslivet och värnar därför ett brett och allsidigt näringsliv. Det är avgörande för en samhällekonomiskt effektiv strukturomvandling som skapar nya arbetstillfällen.

-        Vi vill ta initiativ till en diskussion när det gäller våra prioriteringar för att än mer kunna spetsa oss när det gäller näringslivspolitiska frågor, säger Hans Lindberg, kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna.

Jobbskapande kommunala verksamheter

Det ska finnas små och stora företag, unga och gamla företag och små och stora arbetsställen, det minskar sårbarheten i näringslivet och stärker Umeå. Avgörande för alla dessa är att de ska möta ett regelverk och en kommunadministration som är enkel att komma i kontakt med och som syftar till jobbskapande.

-        Vi vill att kommunen ska vara lyhörd och ha en väl fungerande service till företagen utifrån det kommunala åtagandet som kan röra allt från planberedskap till infrastruktur och kompetensbehov. Om företagen utvecklas och fler får jobb så kan vi också ha en bra välfärd, säger Hans Lindberg.

Umeå universitet är strategiskt viktigt för Umeås fortsatta utveckling

Närheten till Umeå universitet är viktigt då forskning omsätts i nya produkter och tjänster som kan uppgradera de redan etablerade företagens tjänster och produkter, eller lägga grunden för nya företag. 

-        Det är därför angeläget att vi arbetar för att stärka Umeås position som en attraktiv kunskapsstad, säger Hans Lindberg. Som socialdemokrater vill vi värna att nya produkter har ett högt kunskapsinnehåll och förädlingsvärde, och bidrar till den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Jag kommer därför ta initiativ till en dialog om Umeå kommuns näringspolitiska strategi ska se ut om jag och Socialdemokraterna får väljarnas förtroende i rollen som kommunstyrelsens ordförande efter Lennart Holmlund.

Socialdemokraterna i Umeå vill:

* Ta fram en näringslivspolitisk strategi.

Kontakt för ytterligare information:
 
Hans Lindberg
Kommunalrådskandidat Socialdemokraterna
070 – 589 01 66

Eller

Janet Ågren
Politisk sekreterare (s)
070 – 610 47 85

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-26 09:22