Bättre kommunal ekonomi med s-regering


Pressmeddelande
4 april 2013

Kvaliteten i välfärden ska höjas och kommunerna tillföras de resurser som krävs för detta. Det fastslog den socialdemokratiska kongressen under torsdagen.

Kongressen menar att finansieringsprincipen ska respekteras, att de kostnader som beslutas av staten också ska betalas av staten.

– Idag har exempelvis kostnaderna för arbetslösheten till stor del landat på kommunerna, samtidigt som staten ställer ökade krav på kommunerna att klara andra välfärdsuppdrag, säger Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå och kongressombud.

Socialdemokraterna vill också att kommunerna måste ges förutsättning till en god och stabil ekonomi och menar att skatteutjämningssystemet ska stämmas av regelbundet så att målet om en rättvis utjämning och likvärdiga villkor nås över tid.

– Att jämna ut kommunernas förutsättningar att klara ekonomi och välfärd är av nationellt intresse för att hålla ihop landet, säger Lennart Holmlund.

Kontakt för ytterligare information:
 

Lennart Holmlund
Ombud
070 – 550 47 85

 

eller 

Stefan Hagström
Ombudsman Socialdemokraterna Västerbotten
070 – 660 4145

 Björn Wiechel
Delegationssekreterare
072 – 501 82 90

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-04 15:35