Bra kommunikationer avgörande för jobben och tillväxten

2013-04-04


Kongressen valde under torsdagen att betona vikten av goda kommunikationer i hela Sverige. Västerbottensdelegaterna pläderade för dessa frågor under temabehandlingen och det var ett viktigt besked för oss i Västerbotten och norra Sverige. Det innebär ett bejakande för en utbyggnad och fullföljande av Norrbotniabanan, precis som partiet redan tidigare har gjort utfästelser om.

I behandlingen av motionerna under avsnitt B: Bra kommunikationer betonades därtill vikten av goda transportrelationer mellan våra Nordiska grannländer Norge och Finland. Diskussioner fördes även av Västerbottensdelegaterna om den Bottniska korridoren.

 – För Umeå och Västerbotten är fungerande IT- och mobiltelefoni-, samt transportinfrastruktur av mycket stor betydelse för jobben och regionens utveckling, betonar Lennart Holmlund.

  – Ja och det är viktigt att poängtera att inriktning inte bara är av intresse för oss i norra Sverige– det är en nationell angelägenhet och av betydelse för tillväxten i hela Europa, säger Karin Malmfjord, kongressombud från Tärnaby.

 – Satsningar i byggnation av nya järnvägar, förbättrat järnvägsunderhåll och förbättrade vägar behövs för att människor ska kunna ta sig till sina jobb och för att den svenska exportindustrin snabbt, säkert och effektivt ska få ut sina varor på marknaden, här är det viktigt att vi fortsätter driva på, fortsätter Lennart Holmlund.

 – Om vi dessutom ska lyckas minska transportsektorns klimatpåverkan måste järnvägen bli ett mer attraktivt alternativ och användas av fler, inflikar Evelina Fahlesson, kongressombud från Skellefteå.

Kontakt för ytterligare information: 
 -Lennart Holmlund

Kongressombud Västerbotten
070 – 550 47 85

eller

Karin Malmfjord Kongressombud Västerbotten
070 – 594 61 55

Evelina Fahlesson
Kongressombud Västerbotten
073 – 025 25 24

Stefan Hagström
Ombudsman Socialdemokraterna Västerbotten
070 – 660 4145

 Janet Ågren
Delegationssekreterare
070 – 610 47 85

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-05 08:58