S-kongressen: FNs Barnkonvention ska gälla som svensk lag

7 april 2013
Socialdemokraterna i Västerbotten 

Umeå Arbetarekommun, liksom flera arbetarekommuner, har för tredje gången motionerat om att FNs Barnkonvention ska inarbetas i svensk lagstiftning och nu har partistyrelsen lyssnat på argumentet.

– Det visar att ett kontinuerligt och ihärdigt politiskt arbete ger resultat. Självklart känner vi glädje och stolthet över detta, säger Lennart Holmlund, kongressombud från Umeå.

– Om Barnkonventionen gäller som svensk lag kommer barns rättigheter och ställning stärkas. Större krav kommer då kunna ställas på beslutsfattare, myndigheter och domstolar när det gäller kompetens om barns behov och rättigheter. Den nuvarande transformeringsmetoden, som innebär att lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser, är inte tillräcklig för att barns rättigheter ska tas på allvar, säger Kennet Andersson, kongressombud från Skellefteå, tillika ordförande för Nämnden för Habilitering och funktionsnedsättningar, Västerbottens läns landsting.

– Äntligen har vi fått igenom ett kongressbeslut om att FNs Barnkonvention ska gälla som svensk lag, säger Sonja Eriksson, kongressombud från Vännäs, tillika Socialnämndens ordförande i Vännäs. Sverige var en av de första länderna att ratificera konventionen men trots att Sverige förbundit sig att följa konventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis, avslutar Sonja Eriksson.

Kontakt för ytterligare information:

Kenneth Andersson
Kongressombud Skellefteå
070 – 397 44 62
eller 

Sonja Eriksson
Kongressombud Vännäs
070 – 372 51 54

Lennart Holmlund
Kongressombud Umeå
070 – 550 47 85 

Stefan Hagström
Ombudsman Socialdemokraterna Västerbotten
070 – 660 4145

Janet Ågren
Delegationssekreterare
070 – 610 47 85

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-07 11:17