Göteborgskongressen 2013


Nu mejslar socialdemokratin fram en politik för de nästa 20 åren.Vi gör ett viktigt avstamp i ”framtidskontraktet” . 

Fler jobb är grunden för allt där vårt mål är arbete åt alla, Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Kongressens första dag fick ett tydligt mål för socialdemokratin att vid valsegern 2014 att halvera arbetslösheten på de sex inledande åren av en regering som tar matchen mot arbetslösheten, partiordförande angav riktningen att Sverige ska bli det land i EU med den lägsta arbetslösheten.

Vår plan för fler jobb bygger på fem grundläggande strategier. Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå, skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag, sätt innovation i centrum, slut rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och låt allas framgång bli hela Sveriges framgång.

Första dagen ägnades åt temagrupper där vi samtalar direkt med partistyrelsens föredragande, i mitt fall var det Mikael Damberg och Ylva Johansson som visade ett ledarskap som vi ska odla i vårt parti  där vi kan föra politiska samtal som utgår från en gemensam ideologi.  Själv ägnade jag lite tid åt opinionsbildning för SSU krav om en 90 dagars garanti som verkar få ett brett stöd i temagruppen nu väntar vi på morgondagens reaktion från partistyrelsen.

För Västerbottens del och hela Norrland fördes frågan fram om tydligare markeringar runt basindustrins betydelse för Sveriges export och därmed garant för att finansiering av välfärden. Till denna del i framtidskontraktet kommer våra krav på en aktiv och utvecklande regionalpolitik.

Heltid ska vara normBra jobb i gemensam sektor är målet i socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting där lovar vi att verka för rätt till heltid. Vi ska anstränga oss för att skapa trygga anställningar och en bättre arbetsmiljö. Varje ny tjänst ska vara heltid. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. Under denna punkt tog vi upp problematiken med de så avskydda delade turerna

Det första området som behandlades var organisationsutredningens förslag om partiets inre arbete. Glädjande nog fick jag bifall till mina motioner om att partikongress ska hållas vart annat år och att förtroenderådet avskaffas. En annan företeelse som togs bort av kongressen var att kalla visa sympatisörer för supporter.  Efter behandlingen tackade jag partiordförande vilt påhejad av LO ordförande.

Nu avslutas första kongressdagen för att se fram mot morgondagen då vi i granskningsutskottet ska lägga fram vår rapport och förhoppningsvis bevilja partistyrelsen ansvarsfrihet. Efter den punkten på dagordningen ska vi välja Stefan Löfven till partiets ordförande och sedan lyssna till hans linjetal till partikongressen, spännande. 

2013-04-03

Christer Lindvall, kongressombud

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-04 10:59