Ja till kongress vartannat år!

  
Idag har ombuden tillsammans med partistyrelsens föredragande diskuterat i de olika temagrupperna. Christer Lindvall, ombud från Umeå, är glad att partistyrelsen har lyssnat till den motion som skickats in från Umeå Arbetarekommun.

Vi motionerade och via vår representant i organisationsutredningen, Helén Pettersson, har vi drivit att partiet ska ha kongress vartannat år. Det innebär att förtroenderådet avskaffas. Partistyrelsen har också tagit initiativ till att ta fram ett särskilt organisationsutskott.  

 – Partiledningen har visat stor lyhördhet mot de synpunkter vi har fört fram och beslutet innebär att vi kontinuerligt under mandatperioderna nu kommer att kunna föra ett politiskt samtal om hur vi vill utveckla politiken och partiorganisationen, säger Christer Lindvall.


Bild: Karl-Petter Thorwaldsson, Stefan Löfven, Christer Lindvall.

Kommentar: Christer Lindvall fick brett stöd av partiordförande på sin motion.

Kontakt för ytterligare information:
 
Christer Lindvall
Kongressombud Västerbotten
070 – 638 94 70 

eller

Helén Pettersson
Ledamot Organisationsutredningen
070- 236 99 94

Stefan Hagström
Ombudsman Socialdemokraterna Västerbotten
070 – 660 41 45

Janet Ågren
Delegationssekreterare
070 – 610 47 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-04 09:44