S-kongressen: Ordning och reda i sopsorteringen

Förändrat sopsorterings- och återvinningsansvar

Kommunerna tar över återvinningsansvaret. Det stod klart efter söndagens kongressförhandlingar. Åsa Ögren fick partistyrelsens föredragande att ändra sig när det gäller en motion på detta område.

I det nuvarande systemet ansvarar producenterna genom sina egna bolag för insamling och återvinning av förpackningar. Kommunerna ansvarar för resten genom avgiftsfinansierad insamling. Syftet med systemet var att minska mängden förpackningar. Så har det dock inte blivit. Istället växer sopberget och oredan på återvinningsstationerna kan många medborgare vittna om. Systemet fungerar inte tillfredsställande.

 – Kostnaderna vältras över på kommuner och bostadsrättsföreningar, istället för de producenter som enligt lag borde betala. Det tycker vi är fel, säger Åsa Ögren, kongressombud från Umeå och vice ordförande Avfall Sverige, samt vice ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen i Sveriges kommuner och landsting.

 – För hushållen är det dessutom också ofta svårt att förstå vad som lyder under procentansvaret och vad kommunen ska samla in. Ju enklare vi gör det för hushållen desto större blir insamlingsmängden. Genom beslutet tar kommunerna över helhetsansvaret och det kommer att bli lättare för medborgarna att t.ex. kritisera om återvinning- och avfallshanteringen inte är till belåtenhet, avslutar Åsa Ögren.

Kontakt för ytterligare information:
 
Åsa Ögren
Kongressombud Umeå 
070 – 326 70 26 

Stefan Hagström
Ombudsman Socialdemokraterna Västerbotten
070 – 660 4145

Janet Ågren
Delegationssekreterare
070 – 610 47 85

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-07 17:56