S-kongressen: offentlig sektor föredöme

6 april 2013
Socialdemokraterna i Västerbotten

 

Offentlig sektor ska vara ett föredöme i att skapa ett inkluderande, solidariskt och mänskligt arbetsliv. Det fastslog Socialdemokraternas kongress under fredagen, efter en motion från Västerbotten.

Motionen påpekar att arbetslivet idag kan vara tungt och uteslutande, inte minst för funktionshindrade.

Kenneth Andersson, ett av kongressombuden från Västerbotten och till vardags ansvarig för funktionshinderpolitiska frågor i Västerbottens läns landsting, uppskattar att Socialdemokraterna nu ställt sig bakom motionen.

– Många människor har idag svårt på arbetsmarknaden på grund av funktionshinder. Politiken ska därför ta ansvar för att alla människor ges möjlighet till egen försörjning och att kunna delta i samhällsutvecklingen, och i det arbetet ska offentlig sektor gå i bräschen, säger Kenneth Andersson.


Kontakt för ytterligare information:

Kenneth Andersson
Ombud Socialdemokraternas 37e ordinarie kongress
070 – 397 44 62

eller

Stefan Hagström
Ombudsman Socialdemokraterna Västerbotten
070 – 660 4145

Björn Wiechel
Delegationssekreterare
072 – 501 82 90

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-06 13:44