Tankar från ett kongressombud


Vilken dag! Lunch med Ingvar Carlsson och gamla partikassören Björn Wall. Minnen bär vi alla med oss från olika möten och träffar i partiets tjänst. Sedan till dagens höjdpunkt val av partiordförande och hans första linjetal som kongressvald ordförande. Inför stående ovationer mötte Stefan Löfven kongressombudens stående applåder. Ett uppdämt behov av att få en ledare för Sveriges största parti och en politik med tydlig profil.

Jag och SSU kan inte vänta längre det ska inte Sveriges unga heller. Inom 90 dagar ska unga erbjudas utbildning, praktik eller arbete. På denna punkt kände partistyrelsen att man kommer att åka på ett nederlag vid motionsbehandlingen. Gabriel Wikström SSU förbundsordförande var strålande glad över att partiet tar kampen för de unga.

Linjetalet var en uppgörelse med dagens förhållande där alliansregeringen är trött och saknar ideer för hur man ska lösa arbetslöshetsfrågan. Socialdemokraterna tar nu fram en politik fram till 2020 som vi ska föra ut i nästa års valrörelse.  Den allra viktigaste är jobben. För de allra flesta är arbetet en positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att många människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet.

Partiordförande lyfte fram frågan om att heltid ska vara norm och att Socialdemokraterna ska arbeta för att minska delade turer inom välfärden och att jämna ut skillnaderna mellan löner för kvinnor och män.

Ett område som blir en stor omställning är att utveckla Arbetsförmedlingens verksamhet. Socialdemokraterna vill att förmedlingen kan använda pengar mer fritt efter människors skiftande behov. Specialisera stödet till olika yrkesgrupper. Vi vill även att arbetsförmedlingen använder kompetens från kommuner, framgångsrika kompletterande aktörer, högskolor och universitet. AF ska även kunna köpa uppdragsutbildningar av utbildningsanordnare och den som varit arbetslös länge ska ges möjlighet att studera på a-kassa.

Tårfyllda synpunkter från partikongressen

Christer Lindvall, kongressombud

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-05 09:20