Framtidens jobb och framtidens folkrörelse

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress hålls fredag 29 maj – söndag 31 maj 2015, på Aros Congress Center i Västerås.

Ombudsfördelning

350 ombud ska väljas till partikongressen. I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per den 1 augusti 2014.

Västerbottens län har 16 ombud. Umeå arbetarekommun har 3 kongressombud. 
Val av Umeås kongressombud sker genom brevröstning, kandidatpresentation och valhandlingar skickas till samtliga medlemmar i Umeå arbetarekommun. Valperiod 7 januari -26 januari.

S-föreningarna och medlemmar i Umeå har föreslagit följande ombud;

Hammam Al Rabi, Ersboda
Andreas Eliasson, Ersboda
Paulina Granberg, SSU
Harriet Hedlund, Hörnefors
Molly Hoffrén, Ersboda
Lennart Holmlund, Umeå
Per-Erik Johansson, IF Metall
Hans Lindberg, Holmsund
Christer Lindvall, Ersboda
Andreas Lundgren, Ålidhem
Irma Olofsson, Ålidhem
Jimmy Olsson, Sävar-Täfteå
Nasteho Osman, Ersboda
Margareta Rönngren, Umeå
Lars Sandberg, Tjänstemannaföreningen
Mea Sethson, Umeå S-kvinnor

Här kan du läsa mer om nominerade kandidater i KANDIDATPRESENTATION

TEMA FÖR KONGRESSEN - FRAMTIDENS JOBB OCH FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

Kongressens upplägg
I samband med den 37:e ordinarie partikongressen beslutades att kongress ska genomföras vart annat år. Det beslutades att kongresser som genomförs året efter ett valår ska vara en tematisk och därmed av mindre format sett till antal dagar., och behandla frågor utifrån teman fastställda av partistyrelsen. Kongressen 2013 beslutade också om att partistyrelsen har möjlighet att begränsa motionsrätten till bestämda ämnesområden.

Partistyrelsen har beslutat om föredragande för de två temaområdena;

Framtidens jobb; Mikael Damberg och Ylva Johansson

Framtidens folkrörelse; Carin Jämtin, Jonas Karlsson och Therese Guovelin

Motioner till partikongressen
Varje medlem kan skriva motion till partikongressen. Eventuella motioner som inte rör kongressens tema, och därmed inte ska behandlas 2015, kommer att hanteras under ett gemensamt utlåtande med förslag till beslut att de hänskjuts till 2017 årsordinarie kongress. För att de kommande ordinarie kongresserna ska hantera aktuella motioner bör därför enbart motioner som faller inom ramen för kongressens tema skickas in.

Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett´ämne. Kraven sammanfattas i en eller flera att-satser.

Först ska motionen sändas till arbetarekommunens styrelse senast den 9 januari 2015. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, till exempel en socialdemokratisk förening.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-25 10:52