Partikongress 2017

Sveriges Socialdemokratiska arbetarepartis 39e ordinarie partikongress genomförs den 8-12 april 2017 på Svenska mässan i Göteborg.

Motioner

Varje medlem kan skriva en motion till partikongressen, motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Kraven sammanfattas i en eller flera att-satser.

Först ska motionen sändas till arbetarekommunens styrelse senast den 31 augusti 2016. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, till exempel en socialdemokratisk förening.

Motion skickas till: expen@umesosse.se eller med brev till Socialdemokraterna i Umeå 903 47  Umeå

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den.
Motion som avslagits av arbetarekommunens representantskap sänds inte till partikongressen.

Motioner till partikongressen 2017 behandlas på representantskapsmöte 10 oktober 2016 för att senare sändas till partistyrelsen senast den 8 november 2016.

Val av ombud till kongressen sker genom brevröstning och valet pågår tidigast den 8 november 2016 och ska vara avslutat den 8 januari 2017. Mer information kring ombudsvalet publiceras i augusti.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-07 12:05