Rösterna är räknade

Partimedlemmar i Umeå röstade fram Harriet Hedlund, Margareta Rönngren och Alejandro Caviedes att vara Västerbottens ombud på partikongressen. Då röstetalet blev lika för Irma Olofsson och Margareta Rönngren och lotten avgjorde till Margaretas fördel valde Margareta Rönngren att avstå sin plats till Irma Olofsson. 

Här kan du läsa vilka fler i länet som är valda till ombud Partikongress 2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Socialdemokraterna har kallat till 39:e ordinarie partikongress 8 april - 12 april 2017 på Svenska Mässan i Göteborg 

350 ombud ska väljas till partikongressen. Socialdemokraterna i Umeå ska välja 3 av Västerbottens 17 ombud.

S-föreningar och medlemmar i Umeå arbetarekommun har nominerat 17 kandidater som de vill ska vara ombud för Umeå arbetarekommun. 3 ombud väljs av medlemmarna genom poströstning. Valet äger rum under perioden 14 november t o m 27 november. Rösträtt har medlem som erlagt sin medlemsavgift senast två veckor innan valperioden.

24 januari 2017 presenterar Västerbottens Socialdemokratiska partidistrikt vilka personer som fått flest röster i varje Arbetarekommun och som därmed får möjlighet att vara ombud på partikongressen.

Här kan du se kandidatpresentationen

De nominerade är;
Alejandro Caviedes, Kommunal
Anders Forss, Ersboda
Thomas Fridh, Backen
Harriet Hedlund, Hörnefors
Jan Hermansson, Byggnads Umeå
Lennart Holmlund, Umeå
Per-Erik Johansson, IF Metall
Hans Lindberg, Umeå
Christer Lindvall, Ersboda
Börje Lundström, Gamla Gardet
Robin Nathanaelsson, Byggnads Umeå
Irma Olofsson, SSU
Margareta Rönngren, Umeå
Lena Sandlin, Umeå
Mea Sethson, Umeå S-kvinnor
Tommy Stark, Byggnads Umeå
Andrew Wallace, Ersboda
 

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-19 13:29