Nominering av kongressombud

Sveriges Socialdemokratiska arbetarepartis 39e ordinarie partikongress genomförs den 8-12 april 2017 på Svenska mässan i Göteborg.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunen senast den 15 september 2016, skickas till expen@umesosse.se eller med brev till Socialdemokraterna i Umeå 903 47 Umeå

Val av kongressombud
Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senast två veckor innan val av kongressombud inleds är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap. Valet sker genom brevröstning. Alla medlemmar i Umeå arbetarekommun får valhandlingar hemskickade med posten. Valet äger rum tidigast 8 november 2016 och ska vara avslutat 8 januari 2017.

 Sidan uppdaterades senast: 2016-08-08 11:05