Valtekniskt samarbete

 

PRESSMEDDELANDE

Umeå 2014-10-10

Socialdemokraterna har idag kommit överens med Miljöpartiet om att ingå valtekniskt samarbete. Det innebär att Miljöpartiet erhåller platser i styrelser, nämnder och bolagsstyrelser. Nasser Mosleh kommer med uppgörelsen att ta plats i kommunledningen och ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljöpartiet kommer också att tillsätta 2:e vice ordförandeposter i de nämnder sådana inrättas.

Det valtekniska samarbetet innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer försöka finna uppgörelser som påminner om de centrala överenskommelserna som regeringen gör och ha en dialog i budgetprocessen.

Socialdemokraterna har även ingått ett valtekniskt samarbete med Alliansen dvs. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som innebär att Socialdemokraterna tillsätter samtliga ordförandeposter och Alliansen samtliga vice ordförandeposter i Umeå kommuns nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser.

Socialdemokraterna har därtill ingått valtekniskt samarbete med Jan Hägglund och Arbetarpartiet som innebär att Arbetarpartiet får en ersättarplats i kommunstyrelsen.

Samtliga valtekniska samarbeten innebär att partierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet) ställer sig bakom fördelningen av platser i kommunens styrelser, bolagsstyrelser och nämnder. 

Information om vad valtekniskt samarbete är för något

Valtekniskt samarbete innebär att partierna gör överenskommelser angående fördelningen av platser i styrelser, nämnder och bolagsstyrelser. Det innebär inga på förhand gjorda utfästelser om den politiska inriktningen som sen kommer att råda i den dagsaktuella politiken. Den kommer att utifrån olika sakpolitiska frågor förhandlas fram mellan partierna. 

 

För mer information, kontakta:

Hans Lindberg
Socialdemokraterna
070-589 01 66

Nasser Mosleh
Miljöpartiet
070-699 01 34

Anders Ågren
Moderaterna
070-341 67 64

Jan Hägglund
Arbetarpartiet
070-293 74 61

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10 13:09