Vårt parti

Socialdemokraterna i Umeå är uppdelade i olika föreningar beroende på verksamhetsområde eller bostadsområde. Du kan även vara medlem hos Socialdemokraterna, utan att tillhöra någon förening eller klubb.