Behöver pensionssystemet ändras?

 
Gamla Gardets s-förening i Umeå välkomnar alla intresserade till offentligt möte
Torsdag den 4 oktober kl 13.00 på Församlingsgården, Östra Esplanaden 9

Medverkan av: Kurt Kvarnström, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och sakkunnig i pensionsfrågor. 

Följande frågor kommer att diskuteras:

* Håller pensionssystemet det som utlovades på s-kongressen i Sundsvall 1997?

* Finns det pengar för att klara pensionerna i framtiden?

* Pensionen är uppskjuten lön och ska beskattas därefter, eller …?

* Hur beskattas pensionerna i en internationell jämförelse?

* Hur påverkar den höga arbetslösheten pensionerna nu och i framtiden

Alla är varmt välkomna!

Styrelsen för Gamla Gardets s-förening
i samverkan med LO och ABF

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-26 11:50