Socialdemokratiskt idéforum

Tisdag 21 mars kl 18.30 på Umeå Folkets Hus, sal Rist

Idépolitiska samtal i seminarieform om demokrati, politik, ekonomi och samhälle
(öppet möte för alla - inte bara för partimedlemmar)

Kom, lyssna och delta

Samtalsledare: Tomas Wennström

TEMA: SPAGAT ÖVER VÄLJARKÅREN
Medverkan av Enna Gerin, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys och har en kandidatexamen i statsvetenskap vid Freje Universitet, BerlinUtredaren Enna Gerin talar om Katalys-rapporten ”Spagat över väljarkåren”och om den postmateriella värderingsutvecklingen i den svenska väljarkåren över de senaste 20 åren och analyserat hur denna påverkar socialdemokratins förutsättningar att förnya sig och växa igen

Mötet sker i samverkan med ABF Umeå och Umeå Folkets Hus

Alla är varmt välkomna!

Här kan du läsa minnesanteckningar från föregående seminarium

 

Sidan uppdaterades 13 mars 2017