Kampanj – för unga i jobbNu startar Socialdemokraterna i Umeå höstkampanjen ”Unga i Jobb”. Det är med stor oro vi följt, hur ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Regeringen står handfallen utan åtgärder för att minska unga människors arbetslöshet.


De unga får betala för en dålig arbetsmarknadspolitik. Regeringen har övergett en hel generation, arbetsplatserna kan i skydd av ointresserade politiker fortsätta att försämra arbetsvillkoren.

Nu ökar återigen arbetslösheten bland unga och det är inget som vi Socialdemokrater kan acceptera. Därför lyfter vi fram unga människors situation på arbetsmarknaden. Vi vill motverka ungdomsarbetslösheten. Människors vilja till arbete är vår främsta tillgång. Inget slöseri  är större än arbetslöshet. I arbetslöshetens spår går hopp och framtidstro förlorade. Tvärt emot regeringen tror vi att arbetslöshet bekämpas bäst med en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i välfärd och företagande.

Ni kommer att möta Socialdemokrater ute på köpcentra den 10 september för att prata om ungas villkor och våra satsningar i Umeå kommun. Detta följer vi upp med en dörrknackning hos unga i åldern 18 – 24 år. Vi har ställt fullmäktigegruppen till förfogande för våra lokala föreningar.

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-02 09:27