Socialdemokraterna i Umeå agerar för att motverka barnfattigdom

 


Socialdemokraterna i Umeå agerar för att motverka barnfattigdom

Socialdemokraterna i Umeå beslutade vid sitt representantskapsmöte den 7:e november att initiera en kampanj som rör barn och ungas livsvillkor. För att få en bild över situationen hade Socialtjänsten i Umeå bjudits in; Leif Karlsson, enhetschef Individ- och Familjeomsorg, samt Fredrik Lundh Sammeli, (s) ordf i partistyrelsens arbetsgrupp mot barnfattigdom och Ibrahim Baylan, ledamot i partistyrelsens arbetsgrupp mot barnfattigdom.

Fredrik Lundh Sammeli och Ibrahim Baylan redovisade utvecklingen över tid och att barnfattigdomen har ökar sedan ett par år tillbaka. Efter att ha minskat långsiktigt sedan krisen på 90-talet, ser vi nu ett allvarligt trendbrott. 10 000 fler barn levde i fattigdom under 2008 jämfört med året innan. Enligt tongivande forskare på området tyder allting på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka i Sverige om ingenting görs.

Idag vet vi att barnfattigdom påverkar hälsa, utbildning, framtida arbetslöshet och till och med förväntad livslängd. Därigenom påverkar föräldrarnas ekonomiska situation barnens möjlighet att få en bra uppväxt och chansen att förverkliga sina drömmar. Hela landet förlorar på att alla barn inte får möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar.

Socialdemokraterna i Umeå kommun har fördelat en del av överskottet från 2010 års verksamhet för att motverka marginaliseringen bland barn och unga i Umeå. 120 miljoner för innevarande mandatperiod är avsatta till sociala investeringar. Ett stort åtagande och en satsning på Umeås framtid och att inga barn eller unga ska lämnas efter, oavsett behov. Arbetet kommer att vara inriktat på att skapa goda livschanser för barn och unga.

Andra viktiga beslut som tagits i kommunen är bland annat att skolan ska vara avgiftsfri, tillgång till datorer för alla elever i För- och grundskolan och Gymnasiet, aktivt arbete för att alla elever ska klara skolan med godkända betyg, uppsökande verksamhet mot de elever som inte är i skolan, sommarjobb för ungdomar på gymnasiet, ungdomsjobbssatsningen under mandatperioden, nollvision mot vräkning av barnfamiljer, social investeringsfond, generöst stöd till föreningslivet (vikten av låga avgifter i föreningslivet – meningsfull fritid för barn och unga), samt det beslut som tagits i kommunfullmäktige om ett särskilt utredningsuppdrag att förekomsten av barnfattigdom ska kartläggas i Umeå, samt att förslag till åtgärder ska tas fram.

Läs mer om kampanjen mot barnfattigdom här 

Socialdemokraterna har beslutat att manifestera kampen för barn och ungas livsvillkor i kommunen den 11 och 12 november, på Rådhustorget och vid lokala köpcentra runt om i Umeå.

För mer information kontakta:

Christer Lindvall
Ordf Umeå Arbetarekommun
070-638 94 70

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-08 11:28