Rosenbladet

Här kan du läsa Rosenbladet som delades ut till alla hushåll i Obbolaområdet inför första maj 2015.