Representantskapsmöten

Datum för Representantskapsmöten 2016-2017
Representantskapsmötet är alltid på Umeå Folkets Hus, PB-salen kl 18.30.

Måndag 18 april 
Tema: Strategiska planen

Måndag 23 maj
Tema: Rådslag om närdemokrati och information om kommunens budget

Torsdag 1 september
Tema: Halvtidsutvärdering kommunala handlingsprogrammet

Måndag 10 oktober
Tema: Behandling av motioner till partikongressen 2017

Måndag 12 december
Tema: Motioner till distriktskongressen 2017

Söndag 19 mars 2017
Umeå arbetarekommuns årsmöte


 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-16 11:30