Nyvalda för Socialdemokraterna i Umeå 

Socialdemokraterna i Umeå höll igår 24 mars sitt årsmöte på Ersboda Folkets Hus.

 


Christer Lindvall, ordförande           Foto:Jörgen Boström

 

Årsmötet öppnades av Christer Lindvall som hälsade välkommen. Därefter utdelades Tage Erlanders hedersmedalj till Everth Gustavsson och Majvor Holmgren, medaljen utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i vår egen organisation under minst 30 år. Medaljen delas således ut till partivänner som lämnat uppdragen i partiorganisationen. Everth och Majvor mottog stående ovationer från årsmötet.  Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar med Peter Olofsson som mötesordförande och Björn Wiechel, sekreterare.

 

Peter Olofsson, landstingsråd var också gäst på årsmötet och informerade åhörarna om läget i landstinget.

 


Peter Olofsson, landstingsråd        Foto: Jörgen Boström

 

 

Årsmötesbeslut

* Fastställande av listor och valmanifest för kyrkovalet som äger rum 15 september 2013. 
* Jämställdhetspolicy för arbetarekommunen.
* Antal listor i valet 2014.

 

Årsmötet antog ett uttalande som stödjer SSU:s krav på en 90-dagarsgaranti som innehåller insatser för arbetslösa unga från första dagen.

 

Drygt 130 personer deltog på årsmötet.

   

Årsmötet beslutade följande angående styrelsens sammansättning:

 

Styrelsens arbetsutskott 2 år

Christer Lindvall, ordförande, omval

Helén Pettersson, vice ordförande, omval

Hans Lindberg, kassör

Håkan Johansson, facklig ledare

Lennart Holmlund, ledamot, omval

 

Övriga styrelseledamöter 2 år

Marie-Louise Rönnmark, ledamot- omval

Harriet Hedlund, ledamot - omval

Eva Andersson, ledamot  - omval

Andreas Lundgren, ledamot-omval

Andreas Sjögren, ledamot - nyval

Magnus Granberg, ledamot

Emma Nilsson, ledamot

Leif Berglund, ledamot

Alejandro Caviedes, ledamot

Kerstin Grundberg, ledamot

 

Styrelsesuppleanter 1 år

Peter Burström, studieorganisatör, suppleant - omval

Gunilla Lundgren, suppleant – nyval

Hans-Åke Rönnlund, suppleant – omval

Nina Björby, suppleant – nyval

Hammam Al Rabi, suppleant – omval
Åsa Ögren, suppleant – nyval

Ola Borgström, suppelant – nyval

Irma Olofsson, suppleant - nyval

Kennet Johansson, suppleant – nyval

 

Årsmötet valde också valberedningen som föreslår listor till riksdag, landsting och kommun och kommunledning samt de påföljande valen till styrelsen och nämnder

 

Valberedningen 2013-2017

Thomas Fridh, ordförande

Carin Nilsson

Ulf Björk

Karin Svedlert

Lennart Holmlund

Birgitta Mukkavaara

Alejandro Caviedes

Emma Nilsson

Gunnar Viklund

Lena Sandlin

Per-Erik Evaldsson

Veronika Hultman

Magnus Granberg

Eva Andersson

Håkan Johansson

 

För mer information kontakta:

 

Christer Lindvall

Ordförande Socialdemokraterna i Umeå

Telefon: 070-638 94 70

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-25 14:30